อพท. เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Tourism for all

อพท.รับรางวัล Friendly Design Awards 2565

อพท.รับรางวัล Friendly Design Awards 2565 ประเภทส่งเสริมชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ และประเภทตึกอาคาร เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ เพื่อคนทั้งมวล จากอาคารสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 น่าน ย้ำทุกพื้นที่พิเศษที่ อพท.เข้าไปพัฒนาจะส่งเสริมและบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้มอบหมาย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. เป็นผู้แทน เข้ารับรางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2565 ประเภท ส่งเสริมชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ และประเภทตึกอาคาร เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ เพื่อคนทั้งมวล จากอาคารสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 น่าน จากนายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล

ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า อพท.มีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนความเท่าเทียมกัน โดยเชื่อว่าทุกคนควรเข้าถึงความสุขจากการท่องเที่ยวโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะในด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของประเทศไทย

ดังนั้น ในทุกพื้นที่พิเศษที่ อพท.เข้าไปพัฒนาจะต้องส่งเสริมและบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for all) และหากมีการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว จะให้เน้นใช้รูปแบบอารยสถาปัตย์ หรือการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล ซึ่งหมายถึงทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายให้สามารถเข้าถึงได้ และใช้ประโยชน์ได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียม เช่น ทางลาด ทางเดิน และห้องน้ำ เป็นต้น

โดยในงานครั้งนี้ อพท.ได้นำชุมชนในพื้นที่พิเศษมาร่วมออกบูทและนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทั้งจากเมืองพัทยา สุโขทัย น่าน และสุพรรณบุรี (เมืองโบราณอู่ทอง) ถึง 9 กิจกรรม อาทิ เพนต์ ยาดมหัวโตทวารวดี ทำพวงมะโหดหอมย้อมมะพร้าว ทำสายคล้องแมสจากผ้าทอ โดยจัดแบ่งเป็นแต่ละรอบต่อวัน ตลอดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 นี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค-บางนา กรุงเทพฯ