กทท.ตรวจเข้ม“ทัวร์-ไกด์เถื่อน”เรียกความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวรับสงกรานต์

“กรมการท่องเที่ยว” ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
“กรมการท่องเที่ยว” ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

“กรมการท่องเที่ยว” ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว การปฏิบัติหน้าที่ของไกด์ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญรับเทศกาลสงกรานต์ ป้องกันนักท่องเที่ยวถูกเอาเปรียบ เรียกความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว แนะตรวจสอบผู้ประกอบการ-ไกด์ ที่เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยวก่อนใชับริการ

วันที่ 8 เมษายน 2566 นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า จากการประเมินตัวเลขนักท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 เมษายนนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่า 525% จากปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วน 58% ของจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี 2562

กรมการท่องเที่ยวจึงได้เตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ตามนโยบายของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งตั้งแต่เดือนเมษายนนี้จะบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ในการกำกับดูแลการทำงานของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วประเทศ

จาตุรนต์ ภักดีวานิช

โดยล่าสุด ได้มอบหมายให้นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริเวณพระบรมมหาราชวังและถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว เพื่อตรวจการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์และผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในพื้นที่ตามกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ไม่ให้มีการทำงานที่ผิดกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่พบว่าภาพรวมการท่องเที่ยว ณ พระบรมมหาราชวัง และบริเวณถนนข้าวสารมีความคึกคัก มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก

“กรมการท่องเที่ยวมุ่งเน้นมาตรการดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงแนะนำการพิจารณาเลือกซื้อทัวร์ โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง” นายจาตุรนต์กล่าว