ครั้งเดียวในชีวิต AOT เดิน-วิ่งการกุศลบนรันเวย์ 3 สนามบินสุวรรณภูมิ 17 มี.ค.นี้

AOT ชวนเปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN” บนทางวิ่งเส้นที่ 3 สนามบินสุวรรณในวันที่ 17 มีนาคม 2567 นี้ หวังโปรโมตความพร้อมของสนามบินระดับโลกก่อนเปิดบริการกลางปีนี้ ผู้สนใจสมัครได้ถึง 3 มีนาคมนี้

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT เปิดเผยว่า AOT ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN” บนทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร เพื่อช่วยเหลือสังคมด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับทางวิ่ง (Runway) คือพื้นที่สนามบินที่จัดเตรียมไว้สำหรับการขึ้นลงของเครื่องบิน ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีทางวิ่งจำนวน 2 เส้น ทางวิ่งเส้นที่ 1 อยู่ทางทิศตะวันตก และทางวิ่งเส้นที่ 2 อยู่ทางทิศตะวันออก มีระยะห่างกันประมาณ 2,200 เมตร อากาศยานสามารถบินขึ้น-ลงได้พร้อมกันทั้ง 2 ทางวิ่ง

อย่างไรก็ตาม จากการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความจำเป็นต้องปิดซ่อมทางวิ่งทิศตะวันออกเมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา พบว่ามีผลกระทบต่อขีดความสามารถของทางวิ่ง โดยลดลงเหลือเพียง 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ในขณะที่ชั่วโมงเร่งด่วนมีจำนวนเที่ยวบินขึ้น-ลงมากถึง 50 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบินและสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น AOT จึงมีโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่ปี 2563 มีความกว้าง 60 เมตร และความยาว 4,000 เมตร ขนานไปกับทางวิ่งเส้นที่ 1 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับเที่ยวบินได้เพิ่มจาก 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และคาดว่าทางวิ่งที่ 3 ดังกล่าวนี้จะเปิดให้บริการได้ในเดือนกรกฎาคม 2567

“กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN” ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงความสำเร็จของการดำเนินโครงการ และแสดงความพร้อมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการรองรับผู้โดยสารและนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกให้ได้รับความสะดวกสบายอันจะนำมาสู่การฟื้นฟูทางด้านอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว รวมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป” ดร.กีรติกล่าว และว่า

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของ AOT ที่จัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย ดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และยังเป็นโอกาสในการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน

โดย 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN จะเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งเดียวในชีวิตที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินวิ่งบนทางวิ่งเส้นที่ 3 ได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของท่าอากาศยานระดับโลก ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร ประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท และประเภท VIP ระยะทาง 1 กิโลเมตร

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 3 มีนาคม 2567 ที่ Link รับสมัคร https://race.thai.run/the3rdrunway ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/the3rdrunwaysuvarnabhumicharityrun