ททท.กางแผนยุทธศาสตรปี”62 ตั้งเป้ารายได้ภาคท่องเที่ยว 3.41 ล้านล้าน

“ททท.” ผ่าแผนรายได้ท่องเที่ยวไทยปี”62 ปักเป้าที่ตัวเลข 3.41 ล้านล้านบาท เติบโตเพิ่ม 10% เผยหลังจัดประชุมระดมกึ๋นผู้บริหาร 68 สำนักงานทั้งใน-ต่างประเทศ “ยุทธศักดิ์” สั่งการเฉียบ ขีดเป้าแต่ละสำนักงานเฟ้นโครงการ ด้าน “เมืองรอง-ครีเอทีฟ-ดิจิทัล” ตอบโจทย์กระจายรายได้-ลดความเหลื่อมล้ำ สอดรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั่วโลก

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ได้จัดประชุมบูรณาการจัดทำแผนตลาดการท่องเที่ยว ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 2-5 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารทุกระดับและผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.จากทุกภูมิภาคทั่วโลกรวม 68 สำนักงานมาร่วมระดมสมอง

เป้าปี”62 รายได้ 3.41 ล้านล้าน

โดยตั้งเป้าหมายรายได้ภาคท่องเที่ยวไทยปี 2562 ไว้ที่ 3.41 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีนี้ แบ่งเป็นตลาดต่างประเทศ 2.29 ล้านล้านบาท และตลาดในประเทศวางเป้าหมายรายได้ 1.12 ล้านล้านบาท

ส่วนแนวทางในปีหน้า ททท.จะเน้นการทำงานเชิงรุกอย่างมียุทธศาสตร์ ภายใต้แนวคิด go strategy เน้นบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยททท.ต้องปรับตัวให้ทันทุกการเปลี่ยนแปลง มุ่งแก้โจทย์ให้ภาคการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำ และเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายให้ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนไม่ต่ำกว่า 4.8 แสนบาทต่อปี

Advertisment

รวมทั้งหนุนจีดีพีขยายตัวสูงกว่า 5% ต่อปี พร้อมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลกด้วย

เน้นพัฒนาทั้งซัพพลาย-ดีมานด์

สำหรับภาพรวมของยุทธศาสตร์นั้น นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า ททท.จะเน้นพัฒนาทั้งด้านซัพพลายและดีมานด์ โดย ททท.จะเข้ามามีบทบาทด้านนี้มากขึ้น มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการผลักดันให้สินค้าท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นได้รับความนิยมในตลาดโลก (local go global) พร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งใหม่และเก่า ด้วยการสร้างแม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลกจาก 5 เซ็กเตอร์ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม, เชิงธุรกิจ, เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย, เชิงเรือสำราญ และท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ของชาติ

และการพัฒนาด้านซัพพลาย มี 3 กลยุทธ์หลัก คือ 1.go Thainess สร้างสรรค์สินค้าและกิจกรรมบนพื้นฐานวิถีไทย เพื่อสร้างรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 2.go sustainable มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่สากลอย่างยั่งยืนบนสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับแต่ละพื้นที่ 3.go ecofriendly สร้างนักท่องเที่ยวที่เป็นมิตรและมีความรับผิดชอบ ไม่ใช่แค่สร้างการรับรู้ แต่ต้องมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเฉพาะมิติสิ่งแวดล้อม

Advertisment

ขณะที่ด้านดีมานด์ปี 2562 ยังคงทำตลาดภายใต้แบรนด์ Amazing Thailand กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เกิดการเดินทางจริง เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนในประเทศ พร้อมปรับสัดส่วนนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักและเมืองรองให้สมดุลมากขึ้น

ดันไทยเที่ยวไทยรายได้ 1 ใน 3

นายยุทธศักดิ์กล่าวต่อไปว่า ส่วนตลาดในประเทศ ได้มอบหมายให้ 40 สำนักงานมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยการกระจายรายได้และรักษาฐานสัดส่วนรายได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของรายได้รวม ด้วยการกระตุ้นความถี่ในการเดินทางและเพิ่มการใช้จ่าย ผ่าน 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1.go creative ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองและพื้นที่รองในเมืองหลัก จุดกระแสให้คนไทยท่องเที่ยวแบบเท่ ๆ ตามแบรนด์อะเมซิ่ง ไทยเท่

นอกจากนี้ ยังเตรียมทำ branding destination ในเร็ว ๆ นี้ และร่วมกับท้องถิ่นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกำหนดเป้าหมายการท่องเที่ยวจากพฤติกรรมและความสนใจ เช่น อาหารถิ่น แหล่งท่องเที่ยวแบบมนุษย์สร้าง นำไปพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ

“การทำงานของสำนักงาน ททท.ในประเทศต้องตอบโจทย์การสร้างรายได้แก่ชุมชนและท้องถิ่นจากแหล่งท่องเที่ยวแบบ unseen, untold และ unseal (ยังไม่เคยเห็น, ยังไม่เคยเล่า และยังไม่เคยแกะกล่องมาก่อน) และต้องกำหนดตัวชี้วัดใหม่ให้เห็นว่าภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้ได้จริง ๆ ไม่ใช่แค่สร้างการรับรู้เท่านั้น โดยแต่ละสำนักงานจะต้องปั้นโครงการในปีงบฯ 2562 อย่างน้อยสำนักงานละ 1 โครงการ”

2.go more stories มุ่งสร้างและสะสมเรื่องราวด้านการท่องเที่ยวให้สอดรับกับแนวคิดการโปรโมตตัวหลักอย่างมิลเลียน เชดส์ ออฟ ไทยแลนด์ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางค้นหาเรื่องราวในแต่ละท้องถิ่น และใช้เป็นวัตถุดิบทางความคิดในการสร้างสรรค์สินค้า 3.go equality เร่งปรับสมดุลการท่องเที่ยวในเชิงพื้นที่และเวลา เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางทั้งช่วงไฮซีซั่นและโลว์ซีซั่น เพิ่มอัตราการเข้าพักโรงแรมและที่พักในช่วงวันธรรมดา 4.go tourism for all สร้างโอกาสการเข้าถึงด้านการท่องเที่ยวแก่ทุก ๆ คน และ 5.go together ต้องการเห็นการทำงานแบบบูรณาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร

เร่งกระตุ้นต่างชาติเดินทางจริง

ขณะที่ตลาดต่างประเทศนั้น นอกจากจะสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังได้มอบหมายให้ทั้ง 28 สำนักงานต่างประเทศดึงกลุ่มเป้าหมายและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางจริง ผ่านแนวคิด Discover unique local experiences with million shades of Thailand กับ 5 แนวทาง ประกอบด้วย 1.go local เน้นส่งเสริมเมืองรอง ด้วยการเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพและพร้อมขายจาก 55 จังหวัด โดยต้องการเห็นทุกสำนักงานต่างประเทศของ ททท.เริ่มขายอย่างน้อย 1 เมืองรอง 2.go high-end มุ่งเพิ่มรายได้ต่อคน โดยในปี 2562 นี้ได้วางเป้าหมายเห็นตัวเลขการใช้จ่ายโตมากกว่า 4% ด้วยการเจาะนักท่องเที่ยวกลุ่มลักเซอรี่และกลุ่มความสนใจเฉพาะ

3.go new customer มุ่งหาลูกค้าใหม่ ๆ มากขึ้น เพราะที่ผ่านมานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดินทางซ้ำ 4.go low season ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะตลาดระยะไกล ให้เดินทางมาเที่ยวในช่วงโลว์ซีซั่นมากขึ้น และ 5.go digital ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยการนำบิ๊กดาต้ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้สั่งการให้สำนักงาน ททท.ในต่างประเทศทำโครงการด้านการตลาดดิจิทัล อย่างน้อยสำนักงานละ 1 โครงการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้ ททท.จะให้ความสำคัญกับการตั้งเป้าหมายในเชิงรายได้ แต่ในเชิงจำนวนนักท่องเที่ยวได้วางเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2562 ไว้ที่ 40.9 ล้านคน สูงกว่าเป้าหมายปีนี้

ซึ่งตั้งไว้ประมาณ 37 ล้านคน ส่วนตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทย 169 ล้านคน-ครั้ง เติบโตจากฐานปี 2561 ซึ่งคาดว่าจะปิดที่ 160 ล้านคน-ครั้ง