เปิดรายชื่อ 10 สายการบินต่างชาติ มีเที่ยวบินประจำเข้าไทยแล้ว

10 สายการบินบินเข้าไทย
REUTERS/Soe Zeya Tun

เปิดรายชื่อ 10 สายการบินต่างชาติ เปิดเที่ยวบินประจำเข้าไทยแล้ว ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป แต่ต้องกักตัวตาม SAQ 

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมเผยว่า หลังจากที่เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดในไทยและทั่วโลกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้สายการบินทั้งไทยและต่างประเทศทยอยหยุดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์

โดยในส่วนของไทยได้จำกัดการทำการบินเข้าไทยต้องผ่านขบวนการกักโรคตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น

แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ล่าสุดตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป รัฐบาลได้เปิดให้สายการบินต่างชาติ จำนวน 10 สายการบิน เริ่มทยอยเปิดให้บริการเที่ยวบิน ซึ่งเป็นเส้นทางบินประจำบินเข้ามายังประเทศไทยแล้ว

โดยทั้ง 10 สายการบิน ได้ขายบัตรโดยสารและนำผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแล้ว ในรูปแบบเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-Commercial flight) โดยผ่านแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ในรูปแบบ Alternative State Quarantine (ASQ) คือการกักกันผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักร

โดยใช้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือสถานที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยยินยอมชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างกักกันตนโดยสมัครใจ และต้องเป็นบุคคลใน11ประเภท ตามประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า สำหรับ 10 สายการบินต่างชาติ ที่มีการจำหน่ายตั๋ว และเปิดบินเที่ยวบินประจำมายังไทยได้แล้ว มีดังนี้

1.สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 384 บินทุกวัน
2. สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR 830 และ QR 836 บินทุกวัน
3.สายการบินสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบิน EY406บินทุกวัน
4.สายการบินสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบิน 653 บิน 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ 7 ต.ค. 63
5.สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินSQ 976 บิน 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ 16 ต.ค.
6.สายการบินสายการบินลุฟต์ฮันซา เที่ยวบินLH772 บิน 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ เริ่มวันที่ 16 ต.ต.
7. สายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ เที่ยวบิน LX 180 บิน 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ 17 ต.ค.
8.สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินOS 025 บิน3เที่ยวบิน/สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ 17 ต.ค.
9. สายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินBR 211 บิน2เที่ยวบิน/สัปดาห์ จะเริ่มทำการบินตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. นี้
10. สายการสายการบินเคแอลเอ็ม จะเริ่มทำการบินตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.นี้

ส่วนการบินไทย จากการตรวจสอบพบว่ายังไม่มีการเปิดเส้นทางบินประจำกึ่งพาณิชย์จากต่างประเทศเข้าไทย โดยปัจจุบันมีการเปิดบินลักษณะของเที่ยวบินพิเศษ ที่มีการบินเป็นช่วงเวลาเท่านั้น

ข้อมูล ข่าวสด