ไทย-UK ยกระดับความสัมพันธ์เป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” ไทยถือโอกาสขอ “วีซ่าฟรี”

ไทยและสหราชอาณาจักร (UK) ประกาศยกระดับความสัมพันธ์เป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” อย่างเป็นทางการ ในโอกาสนี้มีการหารือหลายด้าน รวมถึงข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) และไทยขอให้ UK พิจารณาให้ “วีซ่าฟรี” แก่พลเมืองไทย

วันที่ 20 มีนาคม 2024 นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับลอร์ดแคเมอรอนแห่งชิปปิงนอร์ตัน หรือนายเดวิด คาเมรอน (David Cameron) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักร ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางกระชับความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยเสริมขยายการเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่แน่นแฟ้น (Enhanced Trade Partnership : ETP) และหารือความร่วมมือด้านความมั่นคง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยว การศึกษา และความตกลงยกเว้นวีซ่าให้ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและในโลก โดยเฉพาะสถานการณ์ในเมียนมาและความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน

ในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยขอบคุณฝ่ายสหราชอาณาจักรที่ได้สนับสนุนการสมัครเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD ของไทย

Advertisment

ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเอกสารแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-สหราชอาณาจักร (Thailand-UK Strategic Partnership Roadmap) ซึ่งถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการ และลงนามความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศไทย-สหราชอาณาจักร (Air Services Agreement)

รองนายกรัฐมนตรีปานปรีย์ยังได้เข้าร่วมการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและลอร์ดแคเมอรอนที่ทำเนียบรัฐบาล ในประเด็นการค้าและการลงทุน ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องการเพิ่มเที่ยวบินตรงและการท่องเที่ยวระหว่างกัน และฝ่ายไทยได้ขอให้ฝ่ายสหราชอาณาจักรพิจารณาการยกเว้นวีซ่าด้วย

การยกระดับความสัมพันธ์ไทย-สหราชอาณาจักรเป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์” ถือเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร ซึ่งครบรอบ 170 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีหน้า สหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกในภูมิภาคยุโรปที่ไทยประกาศเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้วย

Advertisment