กระทรวงแรงงาน เปิดตัว DSD แอพพิเคชั่นหาช่างไฟฟ้าที่มี Licensed

กระทรวงแรงงาน เปิดตัว DSD แอพพิเคชั่นหาช่างไฟฟ้าที่มี Licensed

“นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล” อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ว่า ปัจจุบัน มีผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าแล้ว จำนวน 110,270 คน

กระทรวงแรงงาน เปิดตัว DSD แอพพิเคชั่นหาช่างไฟฟ้าที่มี Licensed

และเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 134,380 คน (ข้อมูลณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562) โดยมีศูนย์ประเมินกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศรวม 78 แห่ง มีผู้ประเมิน (กรรมการ) ช่างไฟฟ้า จำนวน 1,132 คน และมีพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่ในการตรวจและให้คำแนะนำจำนวน 231 คน

และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้เข้าอบรมรวม 80 คน เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา และประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ ผู้ประกอบอาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง

ทั้งนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการค้นหาช่างไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน หรือมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว กพร.จึงได้จัดทำ Application เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลดังกล่าว รวมถึงผู้ประกอบอาชีพที่สนใจรับการทดสอบฯ และขอรับการประเมินเพื่อรับ Licensed สามารถดูรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ทั้งศูนย์ประเมินที่ใกล้บ้าน, การจัดทำสมุดประจำตัว และข่าวสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

“การออกพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 นั้น เพื่อยกระดับคุณภาพช่างไฟฟ้า และส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพมีความรู้ ความสามารถ อย่างถูกต้องตามหลัก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เป็นอีกหนึ่งความพยายามของภาครัฐที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการทำงานของประชาชน”

“ในอนาคตจะมีการกำหนดสาขาที่ต้องปฏิบัติโดยผู้ที่มี ไลเซนส์ (License) เพิ่มเติม อาทิ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และสาขาช่างเชื่อม ดังนั้นผู้ที่สนใจหรือต้องการเตรียมความพร้อมไว้ก่อน สามารถขอรับการประเมินได้ที่ สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ หรือค้นหาผ่าน Application : DSD Smart Skill & Services หรือสายด่วน กระทรวงแรงาน 1506 กด 4”


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ