เลือกตั้ง 2566 : ตรวจสอบขั้นตอน-วิธีใช้สิทธิของคนไทยในต่างแดน

 

เลือกตั้ง 62

WASAWAT LUKHARANG/BBC THAI

การเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นในวันที่ 14 พ.ค. นี้ แต่สำหรับคนที่ไม่ว่าง หรือไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ในวันนั้้น สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่ หรือที่เรียกกันว่า “เลือกตั้งล่วงหน้า” ได้ โดยจะได้หย่อนบัตรเลือกตั้งก่อนถึงวันจริง 1 สัปดาห์ กล่าวคือ ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวันที่ 7 พ.ค.

เช่นเดียวกับส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในไทย หรือต้องเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเลือกตั้ง ก็สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ภายใน 24.00 น. ของวันที่ 9 เม.ย. ตามเวลาประเทศไทย โดยทุกคนต้องลงทะเบียนใหม่

Advertisement

ส่วนจะได้เลือกตั้งกันวันไหนนั้น ทางกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า จะมีการประกาศสถานที่ลงคะแนน วัน-เวลา และสถานที่ลงคะแนน ในวันที่ 29 มี.ค. นี้

สำหรับคนไทยในต่างแดนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ใกล้บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ หรือเลือกลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต ดังนี้

1. ลงทะเบียนออนไลน์ โดยเข้าไปเว็บไซต์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/

หรือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน สมาร์ทโหวต (Smart Vote) โดยเลือกเมนู “การเลือกตั้ง ส.ส.” >> เลือก “ลงทะเบียนออนไลน์” >> เลือก “ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร”

2. กรอกข้อมูลส่วนตัวตามบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่

  • เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
  • เลขรหัสกำกับบัตร/เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว ตามด้วยเลข 10 หลัก)
  • ชื่อ (ไทย ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ)
  • นามสกุล (ไทย)
  • วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.)
  • หมายเลขหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุ)

เมื่อกรอกเสร็จ ให้กดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” จะเข้าสู่หน้าลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่กรอกไป

Advertisement
บัตร ลต.

WASAWAT LUKHARANG/BBC THAI

3. แจ้งความประสงค์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ กรณีที่คุณลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก ให้คลิกเลือก “ลงทะเบียนสถานที่ใช้สิทธิ/ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้สิทธิ” แต่ถ้าหากคุณเคยลงทะเบียนไว้แล้ว สามารถคลิกเลือก “ขอกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่ประเทศไทย” ได้

จากนั้นให้เลือกประเทศที่จะลงทะเบียนขอใช้สิทธิ และเลือกสถานทูตหรือสถานกุงสุลของไทยที่คุณต้องการใช้สิทธิ ในกรณีที่ประเทศที่คุณอยู่มีสถานทูตและสถานกงสุลหลายแห่ง คุณควรศึกษาว่า พื้นที่ที่คุณพำนัก อยู่ในความรับผิดชอบของสถานทูตหรือสถานกงสุลใด

จากนั้นคุณต้องเลือกวิธีการลงคะแนน 3 แบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานทูตหรือสถานกงสุลที่คุณเลือกว่าจัดให้มีวิธีการลงคะแนนแบบใดไว้บ้าง ได้แก่

  • คูหา เป็นการลงคะแนนโดยกำหนดสถานที่เลือกตั้งซึ่งอาจเป็นที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หรือสถานที่อื่นซึ่งเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่เป็นผู้กำหนด โดยจะมีการตั้งคูหาและหีบบัตรให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกาบัตรเลือกตั้ง
  • ทางไปรษณีย์ ทางสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะจัดส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารคำแนะนำการใช้สิทธิเลือกตั้งไปให้คุณตามที่อยู่ที่ระบุไว้ จากนั้นคุณต้องส่งกลับมาภายในวันที่กำหนด
  • Mobile หมายถึงการจัดหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่หรือสัญจรไปรับการลงคะแนนเลือกตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงงานหรือที่พักของแรงงานไทย วัดไทย หรือชุมชนที่มีคนไทยอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น

กรณีที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่คุณเลือกกำหนดทางเลือกในการลงคะแนนไว้เพียงทางเลือกเดียว วิธีการลงคะแนนจะปรากฏขึ้นมาเพียงวิธีเดียว และคุณเพียงแค่คลิกเลือกที่หน้าข้อความนั้น

Advertisement

4. กรอกที่อยู่ในต่างประเทศของคุณเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และที่อยู่สำหรับจัดส่งบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจจะไม่ใช่ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ของคุณก็ได้ โดยสามารถกรอกเป็นภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ ได้ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลที่ติดต่อได้ ทั้งนี้ถ้าคุณให้อีเมลทิ้งไว้ ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการลงทะเบียนให้คุณด้วย

เมื่อกรอกข้อความครบถ้วนแล้วให้คลิก “บันทึกการลงทะเบียน”

จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการบันทึกข้อมูล ต่อมาให้คุณกดปุ่ม “ใช่” เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

5. เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสิ้น จะมีภาพเอกสารพร้อมกับข้อมูลต่าง ๆ ที่คุณลงทะเบียนไว้ปรากฏขึ้นมา ซึ่งควรพิมพ์ไว้เป็นหลักฐาน หรือถ่ายภาพหน้าจอเก็บไว้

6. เพื่อความแน่ใจ หลังการลงทะเบียน คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ลิงก์นี้

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection/#/

โดยการกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

หากคุณลงทะเบียนขอใช้สิทธิแล้ว แต่ไม่พบชื่อของคุณ โปรดแจ้งสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลที่คุณเลือกไว้โดยด่วน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและดำเนินการลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ให้ต่อไป ก่อนที่จะหมดเขตลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ในวันที่ 9 เม.ย. 2566 นี้

หมายเหตุ : ข่าว บีบีซีไทย ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ เป็นความร่วมมือของสององค์กรข่าว