InnovestX แจงไม่ได้ร่วมลงทุน FTX ยันลูกค้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล-ถอนเงินได้ปกติ

อินโนเวสท์ เอกซ์ InnovestX

InnovestX แจงไม่ร่วมลงทุน FTX ยืนยันลูกค้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล-ถอนเงินได้ตามปกติ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ InnovestX (ชื่อเดิม บล.ไทยพาณิชย์ หรือ SCBS) รายงานว่า จากประเด็นข่าว FTX อยู่ในระหว่างการยื่นล้มละลายนั้น ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการดำเนินธุรกิจ และไม่มีผลใด ๆ กับการให้บริการของบริษัท รวมถึงแอปพลิเคชั่น InnovestX และบริษัทไม่ได้ร่วมลงทุนใน FTX แต่อย่างใด โดยลูกค้าสามารถซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและถอนเงินได้ตามปกติ

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายในการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปหาผลประโยชน์อื่นใด และยังคงประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าอย่างเคร่งครัด ขอให้ท่านมั่นใจว่าสินทรัพย์ของท่านที่เปิดบัญชีกับ InnovestX มีความปลอดภัย

               

ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจอินโนเวสท์ เอกซ์

InnovestX แจงไม่ได้ร่วมลงทุน FTX