ในหลวง โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี บำเพ็ญพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา

ประธานองคมนตรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ ท่าว่าสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ประธานองคมนตรี ปล่อยโค จำนวน 1 คู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัว นายชูชาติ ศรีเวียง เกษตรกรอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 7 ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิต กับปล่อยนกเขาชวา จำนวน 72 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติ และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 1,000,000 ตัว ซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาโพง ปลาเทโพ และปลาชะโอน ลงแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศน์ และเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป

อนึ่ง ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เรื่อง หมายกำหนด การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 มีใจความส่วนหนึ่ง ว่า เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า การพระราชพิธีศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2566

หมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฏาคม 2566 และวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566