เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ พบ 3 จังหวัด เกินค่ามาตรฐาน

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (25 พ.ย. 66) กทม. เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 พบ 3 จังหวัด เกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ 07.00 น. สรุปดังนี้ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่

พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.พิษณุโลก จ.หนองคาย และ จ.กาฬสินธุ์

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 10.4-55.7 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16.0-53.0 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 14.2-32.7 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 5.5-24.7 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8.5-14.3 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 7.4-29.5 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ ประชาชนทั่วไป  ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้


เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้