ปราบคอร์รัปชั่นต้องพิสูจน์ที่ผลงาน

บทบรรณาธิการ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) หรือ ACT แถลงดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่น พร้อมเผยผลสำรวจล่าสุดของหอการค้าไทย กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่า นอกจากจะผลักดัน 73 โครงการเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม ช่วยประหยัดงบประมาณรัฐได้กว่า 2.5 หมื่นล้านบาทแล้ว ยังให้คะแนนความจริงใจรัฐบาลนี้ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 100% เต็ม


7 ปีที่ผ่านมา ACT ระบุว่าสามารถปลุกกระแสตื่นตัวต่อต้านคอร์รัปชั่นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทัศนคติและจิตสำนึกต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยประชาชนร้อยละ 99 ไม่ยอมรับรัฐบาลที่เก่งเรื่องสร้างผลงาน แต่มีปัญหาทุจริต

ขณะที่ผลสำรวจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้นปี 2561 พบว่า ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย (CSI) เดือนธันวาคม 2560 โดยรวมอยู่ที่ 52 แย่ลงจากเดือนมิถุนายน 2560 ที่อยู่ในระดับ 53

โดยกลุ่มตัวอย่างระบุว่า ตนเองและคนรอบข้างต้องจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินใต้โต๊ะ ให้ข้าราชการ นักการเมืองที่ทุจริต 24% เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ที่ต้องจ่าย 18% สูงสุดในรอบ 3 ปี และโดยเฉลี่ยต้องจ่ายค่าเบี้ยบ้ายรายทาง แต่ละงาน 5-15% คิดเป็นวงเงิน 6.62 หมื่นล้านบาท ถึง 1.98 แสนล้านบาท หรือ 2.29-6.68% ของงบประมาณรายจ่ายของประเทศ ตอกย้ำว่าคอร์รัปชั่นทำลายทั้งประเทศและเศรษฐกิจ

ส่วนดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นโลก ปี 2560 ซึ่งจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ไทยได้ 37 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่ในอันดับ 96 จากทั้งหมด 180 ประเทศ เทียบกับปี 2559 อันดับ 101 ชี้ให้เห็นว่า คอร์รัปชั่นแม้จะลดลง แต่ยังเป็นปัญหาใหญ่ จำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งประกาศนโยบายและให้คำมั่นว่าจะปราบปรามการโกงกิน ต้องป้องกันปราบปรามให้เข้มข้น และเห็นผลเป็นรูปธรรมมากกว่านี้

สำคัญสุดคือคนในรัฐบาลกับคนรอบข้าง ต้องยึดมั่นในความสุจริตโปร่งใส ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง พร้อมควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้ละเมิดกฎหมาย หลักคุณธรรม จริยธรรม พร้อมใช้มาตรการเฉียบขาดกับผู้ที่ฝ่าฝืน

เพราะลำพังแค่ความตั้งใจ กับเจตนารมณ์มุ่งมั่นจะล้างบางการทุจริต แต่หากในทางปฏิบัติยังตรงกันข้าม และในสภาพความเป็นจริง สาธารณชนยังรับรู้สัมผัสได้ว่า คอร์รัปชั่นโกงกินยังแพร่ระบาด จะยิ่งกระทบศรัทธาความเชื่อมั่น จึงต้องพิสูจน์ด้วยการเร่งปราบโกงให้ผลงานเป็นที่ปรากฏ

Previous articleไต้หวันเล็งลดฟรีวีซ่าไทยเหลือ2ครั้งต่อคนต่อปี ดัดหลังพวกดอดค้าประเวณี
Next articleLook Of The Week :โดดเด่น มีพลัง แฟชั่น ‘NICHA’ บนเวที Elle Fashion Week 2018