วันเด็กผู้หญิงโลก ร่วมวาดฝันผ่านโครงการ 1000 Girls

เด็ก

ปัจจุบันอาจพบข่าวที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงในสังคมไทย ที่ต้องขาดโอกาสในการดำเนินชีวิต และตกอยู่ในความเสี่ยง หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย อันมีสาเหตุมาจากปัญหาความไม่พร้อมด้านครอบครัว ความยากจน ความไม่เท่าเทียม จนนำมาสู่การถูกแสวงหาผลประโยชน์ ถูกลิดรอนสิทธิ และถูกกีดกันจากสังคม จนทำให้เด็กผู้หญิงเหล่านี้ต้องเผชิญกับความหวาดกลัว และขาดอิสรภาพรวมถึงโอกาสดี ๆ ที่จะได้รับในการใช้ชีวิต

ดังนั้น มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) องค์กรสาธารณกุศลที่ทำงานช่วยเหลือเด็กยากไร้ และชุมชนเปราะบางมาโดยตลอด จึงต้องการเป็นอีกหนึ่งพลังให้เด็กผู้หญิงเหล่านี้อยู่ในสังคมได้โดยปราศจากปัญหาต่าง ๆ เพื่อมุ่งหวังที่จะเห็นเด็กผู้หญิงเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขณะที่สถานการณ์เด็กในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญกับความไม่ปลอดภัยและความรุนแรง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลสถิติจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนระหว่างปี 2556-2563 ทั้งหมด 1,739 ราย พบว่าเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศมากที่สุด จำนวน 1,244 ราย คิดเป็นร้อยละ 72, เด็กถูกทารุณกรรมทางร่างกาย จำนวน 428 ราย คิดเป็นร้อยละ 25

และเด็กถูกทารุณกรรมทางด้านจิตใจ จำนวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 ของจำนวนเด็กทั้งหมด (ที่มา : กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์, 30 ตุลาคม 2563)

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง
ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง

“ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง” ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ความรุนแรง ความไม่เท่าเทียมทางเพศ ความยากจน ปัญหาครอบครัว หรือแม้กระทั่งขาดโอกาสทางการศึกษา จากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ไม่อำนวย และเนื่องด้วยสภาวะโรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนั้น ยิ่งส่งผลกระทบต่อเด็กผู้หญิงเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

“ผมจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกท่านมาร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เด็ก ๆ ด้วยการมอบโอกาส และเป็นผู้ให้สิ่งที่ดีที่เด็กผู้หญิงเหล่านี้สมควรจะได้รับ ด้วยการอุปการะเด็กผ่านแคมเปญ 1000 Girls ของเรา เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กผู้หญิงให้หลุดพ้นจากวงจรชีวิตที่โหดร้าย”ทั้งนั้น เพื่อให้เด็กผู้หญิงทุกคนสมควรที่จะได้ใช้ชีวิตโดยปราศจากความกลัว และสมควรได้รับโอกาสในทุก ๆ ด้านอย่างเท่าเทียม พลัง และการสนับสนุนของทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเด็กผู้หญิงให้ได้มีอนาคตที่สดใส

ด้วยการมาร่วมกันเปลี่ยน “ความกลัว” ให้เป็น “ความกล้า” เพื่อให้เด็กหญิงทุกคนกล้าที่จะฝัน และเติบโตไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า ด้วยการอุปการะเด็กสักคนวันนี้ที่ https://bit.ly/3IR6tsk”

ขณะเดียวกัน เมื่อดูจากผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยล่าสุด ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ แสดงให้เห็นความก้าวหน้าด้านเด็กและสตรีหลายด้าน เช่น อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น และการลงโทษเด็กด้วยวิธีรุนแรงที่บ้านมีแนวโน้มลดลง

แต่ขณะเดียวกัน ก็ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่น่ากังวลด้านอัตราการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และภาวะโภชนาการของเด็ก โดยพบว่าอัตราของเด็กที่เตี้ยแคระแกร็น ผอมแห้ง และมีน้ำหนักเกิน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสมองของเด็ก สุขภาพ และความเป็นอยู่ของเด็กในระยะยาว

ที่สำคัญ ในวันที่ 11 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กผู้หญิงโลก (International Day of the Girl Child) ดังนั้น เพื่อให้ทั่วโลกตระหนักในสิทธิ และโอกาสสำหรับเด็กผู้หญิงให้ได้รับการแก้ไขปัญหา และได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าถึงการศึกษา ได้รับความคุ้มครองด้านสวัสดิการและแรงงาน รวมไปถึงด้านสุขภาพ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งยังพร้อมเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะร่วมทำลายวงจรแห่งความจริงอันโหดร้ายที่เด็กผู้หญิงจะต้องเผชิญหน้า เพื่อให้พวกเธอมีความสมบูรณ์ในการใช้ชีวิตแม้ในภาวะที่ยากลำบาก จึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกท่านช่วยเหลือและอุปการะเด็กผู้หญิง ผ่านแคมเปญ 1000 Girls

ซึ่งเป็นแคมเปญระดับโลก ที่มุ่งช่วยเหลือเด็กผู้หญิงไทย 1,000 คนผ่านโครงการอุปถัมภ์เด็กของศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อให้เด็กผู้หญิงเหล่านี้มีอิสระที่จะฝัน มีโอกาสได้รับสิ่งที่ดี มีความปลอดภัย มีพลังกายและใจที่เข็มแข็ง และมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้า

ตอนนี้มีเด็กผู้หญิงอีกมากที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากทุกท่าน ฉะนั้น เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ และสร้างโอกาสแก่เด็ก ๆ ทางมูลนิธิจึงมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเด็กผู้หญิงให้ถึง 1,000 คนภายในวันเด็กผู้หญิงโลก 11 ตุลาคมนี้


ผู้ใดสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ สามารถติดต่อที่เบอร์ 0-2022-9200 หรือ [email protected]

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ