Shopee ปลดพนักงานอีกรอบ กระทรวงแรงงานเข้าชี้แจงสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง

Shopee ปลดพนักงาน

ช้อปปี้ปลดพนักงาน 10% ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ดำเนินการช่วยลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย พร้อมเตรียมจัดหางานและฝึกอาชีพใหม่

วันที่ 28 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีสื่อออนไลน์เสนอข่าวว่า Shopee (ช้อปปี้) กำลังปรับโครงสร้างใหญ่ทั่วภูมิภาค โดยประเทศไทยจะปรับลดลูกจ้างไม่ถึง 10% พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้สั่งให้กระทรวงแรงงานดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างกลุ่มนี้ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

“ผมจึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ส่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง เบื้องต้นได้รับรายงานว่า บริษัทในเครือช้อปปี้ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีลูกจ้างทั้งหมด 3,300 คน จะเลิกจ้างลูกจ้างประมาณร้อยละ 10

สาเหตุการเลิกจ้างครั้งนี้ เนื่องจากเป็นนโยบายของบริษัทแม่ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับภาวะการผันผวนของเศรษฐกิจโลก ซึ่งหากมีการเลิกจ้างลูกจ้างกลุ่มดังกล่าว บริษัทจะจ่ายสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายอย่างครบถ้วน อาทิ ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วนในปีที่เลิกจ้าง และเงินพิเศษเพิ่มตามอายุงาน

Advertisement

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมจัดหางานรองรับกรณีลูกจ้างมีความประสงค์จะหางานใหม่ หรือหากลูกจ้างต้องการเปลี่ยนสายงานหรือเพิ่มทักษะด้านอาชีพก็สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานได้”

ด้านนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ได้กำชับให้พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ชี้แจงข้อกฎหมายและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้นายจ้างและลูกจ้างรับทราบ ตลอดจน ดูแล ให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ต่อไป