“จ๊อบไทย” แนะ 5 เรื่องต้องเคลียร์ให้ชัด ก่อนเซ็นสัญญาเริ่มงานใหม่

จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับ 1 ของประเทศไทย เผย 5 เรื่องที่คนทำงานต้องสอบถามให้ชัดเจนก่อน เพราะหากปล่อยสิ่งเหล่านี้ผ่านไปโดยไม่คุยให้เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย อาจทำให้เราเสียผลประโยชน์และกลายเป็นปัญหาในอนาคตจนทำให้ไม่สามารถทำงานในองค์กรนั้น ๆ ต่อไปได้

“แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์” ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) กล่าวว่า สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหางาน หรือแม้แต่คนที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว หลาย ๆ คน อาจจะเคยลืมหรือมีความรู้สึกไม่กล้าสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่คนทำงานจะได้รับซึ่งความเป็นจริงแล้วการสอบถามเป็นสิทธิ์ที่คนทำงานทุกคนพึงมี เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนตกลงเข้าร่วมงาน โดยจ๊อบไทยดอทคอม มองเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูล 5 เรื่องที่คนทำงานต้องเคลียร์ให้ชัด ก่อนเซ็นสัญญาตกลงเข้าร่วมงานกับองค์กร ดังนี้

1.ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ แม้ว่าทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่างานที่สมัครคือตำแหน่งอะไรและมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง แต่ในวันที่มีเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งรับเข้าทำงาน เราก็ควรสอบถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้งว่าเป็นตำแหน่งเดียวกับที่สนใจจริงหรือไม่ และขอบเขตความรับผิดชอบเป็นไปตามที่เราเข้าใจหรือไม่ มิเช่นนั้นอาจจะพบปัญหาเรื่องตอนสมัครงาน สมัครไปตำแหน่งหนึ่ง แต่เมื่อถึงเวลาเข้าทำงานจริง ๆ กลายเป็นว่าได้รับมอบหมายให้ไปทำงานในอีกตำแหน่งหนึ่งแทน

2.เงินเดือนและรายได้พิเศษอื่น ๆ เรื่องรายได้หรือเงินเดือนที่จะได้รับ แม้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ก็เป็นสิทธิ์ของคนทำงานที่สามารถสอบถามกับองค์กรได้ก่อนจะตกลงเข้าทำงาน เช่น ฐานเงินเดือนที่ได้รับเท่าไหร่ เงินเดือนที่ได้รับรวมกับเบี้ยพิเศษอื่น ๆ หรือไม่ รวมถึงองค์กรมีการจ่ายเบี้ยขยัน ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าคอมมิสชั่น และโบนัสอย่างไร

3.สวัสดิการพิเศษ แน่นอนว่าทุกองค์กรต้องมีสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้พนักงานอยู่แล้ว แต่การสอบถามถึงสวัสดิการพิเศษก็เป็นสิทธิ์ที่คนทำงานพึงกระทำได้ เช่น องค์กรมีประกันสุขภาพและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ด้วยหรือไม่ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นผลประโยชน์ของคนทำงานทุกคนที่ต้องทราบ เพื่อจะได้รู้ว่าองค์กรนั้น ๆ มีนโยบายในการดูแลพนักงานอย่างไร

4.วัน-เวลาทำงาน และสิทธิ์การลาประเภทต่าง ๆ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ต้องเคลียร์ให้ชัดเจน เช่น วันที่เริ่มงาน วันและเวลาการทำงาน นั้นเป็นอย่างไร นอกจากนี้ควรสอบถามเรื่องสิทธิ์ของวันลา ตลอดจนกฎระเบียบการใช้วันลาแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เนื่องจากแต่ละองค์กรก็จะมีการบริหารจัดการเรื่องวันลาแตกต่างกันไป

5.กฎระเบียบที่องค์กรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ การสอบถามเรื่องกฎระเบียบ ตลอดจนวัฒนธรรมที่องค์กรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจที่คนทำงานมีต่อองค์กร เช่น การแต่งกายมาทำงาน หรือการใช้โทรศัพท์ส่วนตัวในเวลางาน

ทั้งนี้เมื่อคุยรายละเอียดเบื้องต้นต่าง ๆ ด้วยวาจาเป็นที่เข้าใจตรงกันเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนที่สำคัญ คือ การเซ็นสัญญาจ้างงาน ซึ่งเป็นส่วนที่คนทำงานทุกคนควรตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อตกลงที่พูดคุยกันมาก่อนหน้านี้ได้ถูกระบุอยู่ในเอกสารสัญญาจ้างงานด้วยหรือไม่

ตลอดจนศึกษารายละเอียดของเอกสารสัญญาจ้างงานในส่วนอื่น ๆ ให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะทำการเซ็นสัญญาเพราะอาจมีกฎระเบียบอื่นเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากการพูดคุยกัน ซึ่งหากปล่อยสิ่งเหล่านี้ผ่านไปโดยไม่คุยให้เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย อาจทำให้เราเสียผลประโยชน์และกลายเป็นปัญหาในอนาคตจนทำให้ไม่สามารถทำงานในองค์กรนั้น ๆ ต่อไปได้

Previous article‘อาคม’ สั่งเพิ่มใช้ยางพาราสร้างสะพาน-แผ่นยางรองคาน ช่วยเหลือเกษตรกร
Next articleฝนตกหนักน้ำป่าไหลกัดเซาะถนนพังที่บึงกาฬ จนท.ปักป้ายเตือนป้องกันอุบัติเหตุ