TICA เปิดรับ 61 ตำแหน่งไปทำงานต่างประเทศ หมดเขตสมัคร 27 ก.ค.

ที่มาภาพ: TICA Magazine ฉบับที่ 7

TICA เปิดรับ 61 ตำแหน่งไปทำงานต่างประเทศ หมดเขตสมัคร 27 ก.ค. ในโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand-FFT) 

วันที่ 2 ก.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency : TICA) สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับอาสาสมัครไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand-FFT) ประจำปี 2021 ทั้งหมด 61 ตำแหน่ง หมดเขตสมัคร 27 ก.ค.นี้

กระทรวงการต่างประเทศได้ริเริ่มโครงการ Friends from Thailand – FFT ตั้งแต่ปี 2546 ภายใต้ภารกิจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับต่างประเทศ โดย TICA เป็นหน่วยงานหลักในการจัดส่งอาสาสมัครที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตามคำขอของประเทศคู่ร่วมมือต่าง ๆ โดยประเทศเป้าหมายในการส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงาน ได้แก่ ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ในทวีปเอเชียใต้ และทวีปแอฟริกา โดยนับจากที่ริเริ่มโครงการจนถึงปี 2563 มีจำนวนอาสาสมัครเพื่อนไทยประมาณ 162 คน

ปีนี้ TICA เปิดรับอาสาสมัครรุ่นที่ 12 ที่มีอายุระหว่าง 21-35 ปี สัญชาติไทย มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษใด ๆ ก็ได้ ที่แสดงถึงระดับทักษะภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ระยะเวลาของผลสอบไม่เกิน 2 ปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาความเหมาะสมของทั้งคณะกรรมการและประเทศผู้รับ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้–27 กรกฎาคม 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 6 ส.ค. 2564 โดยมีสาขางานที่เปิดรับมีดังนี้การเกษตร 10 ตำแหน่ง – เช่น พืชไร่ พืชสวน เกษตรที่สูง ป่าไม้ เป็นต้น

การศึกษา 25 ตำแหน่ง – เช่น การสอนคอมพิวเตอร์ การสอนภาษาไทย เป็นต้น

การสาธารณสุข 4 ตำแหน่ง – เช่น พยาบาล อนามัยชุมชน สาธารณสุขพื้นฐาน เป็นต้น

การท่องเที่ยว 10 ตำแหน่ง – เช่น อาหาร วัฒนธรรม

ทักษะอาชีพและฝีมือแรงงาน 6 ตำแหน่ง – เช่น ช่างเทคนิค เป็นต้น

การพัฒนาชุมชน 6 ตำแหน่ง – เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน การจัดตั้งองค์กรด้านการพัฒนา การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นต้น

สำหรับประเทศคู่ร่วมมือปี 2564 มี สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา ภูฏาน เบนิน และเลโซโท

ที่มาภาพ: เฟซบุ๊ก TICA Cooperation

โดยนอกจากจะเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทยไปทำงานพัฒนาในพื้นที่แล้ว ยังเป็น “ทูตภาคประชาชน” ที่ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับประเทศคู่ร่วมมืออีกด้วย


สำหรับระยะเวลาปฏิบัติงานคือ 1 ปี หรือตามที่ประเทศผู้ขอกำหนด โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท ค่าที่พักเบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 15,000 บาท ค่าพาหนะ/ค่าเดินทาง เดือนละ 2,500 บาท และอื่น ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ที่มาภาพ: TICA Magazine ฉบับที่ 7

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ