เช็กวิธี ม.39-40 ยื่นทบทวนสิทธิ โหลดแบบฟอร์มตัวจริงที่นี่ รับเงิน 5,000 บาท

ประกันสังคม ม.33

ม.39 และ 40 ยื่นทบทวนสิทธิ รับ 5,000 บาท ได้ถึง 30 ก.ย.นี้ ส่วน ม.33 ที่ไม่มีชื่อได้รับสิทธิ ให้นายจ้างเช็กข้อมูล หากไม่ได้แจ้งลงทะเบียนสาขาให้รีบแจ้ง เพื่อลูกจ้างรับเยียวยา 2,500 บาท

วันที่ 2 กันยายน 2564 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยความคืบหน้าการยื่นทบทวนสิทธิของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 2,500 บาทต่อคน และมาตรา 39 และ 40 ที่ได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทต่อคน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด​ (สีแดงเข้ม)​ ทั้ง 29 จังหวัด โดยเปิดให้ทบทวนสิทธิแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-30 กันยายน และจะทยอยโอนเงินกลุ่มให้จนถึงสิ้นปี 2564 รวมถึงเรื่องการจ่ายเยีบวยารอบที่ 2 ให้กลุ่มพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด ดังนี้

เกณฑ์มาตรา 39-40 ยื่นทบทวน

ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม

โฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่า แรงงานอิสระที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่ม 10 จังหวัด (กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) และกลุ่ม 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา) ที่สมัครมาตรา 40 ภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินสมทบภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 หรือผู้มีทะเบียนบ้านอยู่ใน 29 จังหวัด หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ แต่ระบบขึ้นว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้

ส่วนกลุ่ม 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา) และอีก 16 จังหวัด (กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง) ที่ได้รับโอกาสขยายการสมัคร แล้วสมัครใหม่ช่วงวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 ทางสำนักงานประกันสังคมจะรวบรวมข้อมูล เพื่อนำขึ้นระบบให้เช็คสิทธิเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th/eform_news ภายใน 7 กันยายนนี้

สำหรับมาตรา 39 ทั้ง 29 จังหวัด ที่ไม่ได้รับเงินโอน อาจเป็นเพราะมีชื่อตกหล่น หรือชื่อ-นามสกุลปัจจุบันสะกดไม่ตรงกับตอนขึ้นทะเบียนประกันสังคม หรือย้ายที่อยู่ ให้ยื่นเรื่องทบทวนสิทธิได้

วิธียื่นทบทวนสิทธิมีดังนี้

  • โหลดแบบฟอร์มได้โดย คลิ๊กที่นี่
  • ปริ้นแบบฟอร์มออกมา แล้วกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม
  • นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน (อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้) แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน โดยเร็วที่สุด

ม.33 ไม่ขึ้นทะเบียนสาขา กระทบลูกจ้างตกหล่น

โฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวด้วยว่า นายจ้างมาตรา 33 ใน 29 จังหวัด ใน 9 กิจการ ได้แก่ 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรม บริการด้านอื่น ๆ 5.การขายส่ง ปลีก ซ่อมยานยนต์ 6.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 9.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร


จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทต่อลูก 1 คน สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ทางสำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินให้แล้ว แต่ยังมีนายจ้างอีกกว่า 200,000 ราย ที่มีสิทธิยังไม่ได้ยื่นเรื่องเข้ามา ขอให้ยื่นเรื่องเข้ามา แจ้งจำนวนลูกจ้างที่มี เพื่อทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการโอนเงินให้

สำหรับลูกจ้างมาตรา 33 ใน 29 จังหวัด ใน 9 กิจการ ไม่ต้องยื่นเรื่องใด ๆ เพื่อรับเงินเยียวยา เพราะทางสำนักงานประกันสังคมมีฐานข้อมูลของท่านตามที่นายจ้างแจ้งเข้าระบบผู้ประกันตน นับจากเดือนแรกที่ท่านได้รับเงินเดือนจากนายจ้าง ส่วนลูกจ้างที่ระบบขึ้นว่าไม่มีสิทธิรับเงินเยียวยา ขอให้นายจ้างเช็คข้อมูลการยื่นเป็นผู้ประกันตนให้ลูกจ้างด้วย เพราะเหตุผลมาจากหลายปัจจัย ได้แก่

  • นายจ้างแจ้งลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนล่าช้า
  • มีการบันทึกข้อมูลผิดพลาด ใส่รหัสลูกจ้างผิด จากรหัสสัญชาติไทยเป็นรหัสต่างด้าว
  • นายจ้างไม่ได้แจ้งจดทะเบียนสาขา โดยสำนักงานใหญ่ของนายจ้างอยู่นอกพื้นที่ 29 จังหวัด แต่มีสาขาอยู่ใน 29 จังหวัด ทำให้ลูกจ้างสาขาไม่ได้รับสิทธิเยียวยา

“สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่เพื่อแก้ไขข้อมูล หรือทำเรื่องทบทวนแจ้งสาขา เพื่อให้ลูกจ้างมีสิทธิรับเงินเยียวยา 2,500 บาท นอกจากนั้น การแจ้งขึ้นทะเบียนสาขายังเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างด้านอื่น เช่น ความสะดวกในรักษาพยาบาลในสถานที่ใกล้กับสาขาของลูกจ้าง โดยให้นายจ้างติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ของท่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำนักงานใหญ่ของท่านตั้งอยู่ก็ได้ และทางสำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบข้อมูล และทำการโอนเงินให้ลูกจ้าง”

กลุ่มที่ได้รับเงินรอบที่ 2

โฆษกสำนักงานประกันสังคมอธิบายว่า การเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 รอบที่ 2 ผ่านมติคณะรัฐมณตรี (ครม.) แล้ว ในกลุ่ม 10 และ 13 จังหวัด ที่มีการล็อคดาวน์มาเป็นเวลา 2 เดือน ขณะที่การเยียวยารอบที่ 2 ของมาตรา 33 กลุ่ม 10 และ 13 จังหวัดจะได้เช่นกัน โดยกระทรวงแรงงานจะนำเรื่องเข้า ครม. สัปดาห์หน้า

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ใน 29 จังหวัด ที่ทางประกันสังคมทำการโอนให้ไม่ผ่าน โดยเหตุผลส่วนใหญ่คือ ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน ขอให้ดำเนินการผูกให้เรียบร้อย และถ้าบัญชีธนาคารปิด ให้ติดต่อธนาคารเพื่อทำการเปิดและผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้เรียบร้อย ทางประกันสังคมทำการโอนเงินให้มาตรา 39 และ 40 ที่ตกหล่นทุกวันพฤหัสบดี และมาตรา 33 ทุกวันศุกร์ ไปจนถึงสิ้นปี 2564

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน หรือโทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงแรงงานกำลังดำเนินการเพิ่มคู่สาย จาก 300 เป็น 400 คู่สาย เพื่อรองรับสายที่โทรเข้ามาจำนวนมาก โดยเดือนสิงหาคมมียอดผู้โทรเข้ามากว่า 3.5 ล้านสาย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ