การันตี 67 ธุรกิจดูแลผู้สูงวัยมีมาตรฐาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคอนเฟิร์ม

สุขภาพ ผู้สูงอายุ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย การันตี 67 ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ มีศักยภาพ มีมาตรฐาน ผ่านการมอบรางวัล Senior Care Business Quality Award 2022

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสมาคมการค้า และการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย (SHSTA) จัดพิธีมอบรางวัล “Senior Care Business Quality Award 2022” ให้กับธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ

ซึ่งผ่านการคัดเลือกและได้รับการการันตีจากสมาคมว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ มีมาตรฐาน และธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจจำนวน 67 ราย โดยธุรกิจที่ได้รับรางวัลในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุได้ปฏิบัติเป็นแนวทางและเดินตามได้อย่างเข้มแข็งต่อไป

ทศพล ทังสุบุตร
ทศพล ทังสุบุตร

ปัจจุบันมีธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจำนวน 585 ธุรกิจ มีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวมกว่า 3,099 ล้านบาท สร้างรายได้รวมจำนวน 797 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 46.78% โดยมีธุรกิจที่ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และยกระดับมาตรฐาน การบริหารจัดการธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2554-2564 รวมจำนวน 1,260 ราย

ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศจุดหมายปลายทางของภูมิภาคเอเชียที่ได้รับความนิยมจากนานาประเทศของการให้บริการด้านสุขภาพ ทำให้ธุรกิจบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตลาด “บริการสุขภาพ” หรือ “Health care” ถือเป็นธุรกิจที่น่าจับตาในเวลานี้

ซึ่งที่ผ่านมาธุรกิจบริการด้านสุขภาพของไทย มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างสอดคล้องกับตลาดบริการด้านสุขภาพทั่วโลก การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนับเป็นโอกาสที่น่าสนใจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในการสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่ง เพื่อรองรับความต้องการ (Demand) ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต

ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME จะต้องเร่งปรับตัวและพัฒนาการให้บริการ และสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วที่สุด รวมถึงต้องมีความยืดหยุ่น พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพที่ครบวงจร และสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของลูกค้าที่ไม่หยุดนิ่งเช่นกัน

นอกจากนี้ กรม สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย และบริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงาน “100-Year Happy Living Solution” ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2565 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต นนทบุรี

ประกอบด้วย 1.บูทนำเสนอสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร อุปกรณ์การแพทย์ อาหาร นวัตกรรมการให้บริการเพื่อผู้สูงอายุ และบูทให้คำปรึกษาจากสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย (SHSTA) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.การสัมมนาสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตเพื่อเตรียมตัวสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐ และเอกชนมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ และประชาชนเข้าร่วมงาน

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในยุคปัจจุบันที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเกิดขึ้นหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไป ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญต่อการนำเสนอบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย เพื่อสร้างความเติบโต และแข่งขันได้ในทุกสภาวการณ์ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพราะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในระยะยาว อธิบดีกล่าว