เช็คสต็อกปุ๋ยทั้งประเทศพบ 1.27 ล้านตัน ภาคกลาง ปุ๋ยยูเรีย ราคาลงถึง 36%

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

พาณิชย์ตรวจสต็อกปุ๋ย พบปริมาณ 1.27 ล้านตัน ราคาปรับลดลง ปุ๋ยยูเรีย ภาคกลางลง 36% แนะเกษตรกรรวมกลุ่มกันซื้อปุ๋ยจากโรงงานลดต้นทุนได้

วันที่ 19 มีนาคม 2565 ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจโรงงานปุ๋ยเคมี บจ. ไอซีพี เฟอไลเซอร์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีสต็อกปุ๋ยอยู่ในปริมาณที่มาก ทั้งแม่ปุ๋ย ปุ๋ยที่บรรจุกระสอบแล้ว และวัตถุดิบสำหรับผสมปุ๋ยสูตร และโรงงานยังมีการนำเข้าปุ๋ยมาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง พร้อมรองรับการใช้ปุ๋ยในช่วงฤดูเพาะปลูกของเกษตรกร

สำหรับปริมาณสต็อกปุ๋ยเคมีทั่วประเทศขณะนี้มีประมาณ 1.27 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 22% เกษตรกรจึงมั่นใจได้ว่าจะมีปุ๋ยใช้อย่างเพียงพอ ไม่ขาดตลาด อีกทั้งราคาก็ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยเทียบกับช่วงกลางปีที่แล้วปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ราคาเฉลี่ยภาคกลางลดลงถึง 36% แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ราคาเฉลี่ยภาคกลางลดลง 31%

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะคุมเข้มต่อไป เมื่อต้นทุนนำเข้าปุ๋ยลดลงราคาจำหน่ายก็ต้องลดลงด้วย ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุอันสมควร ดังนั้น หากพี่น้องเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น พบการฉวยโอกาสขึ้นราคาปุ๋ยทั้งที่ต้นทุนลดลง ปฏิเสธการจำหน่ายทั้งที่ยังมีของอยู่

สามารถแจ้งหรือร้องเรียนที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปจัดการโดยเด็ดขาด การจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควร หรือการกักตุนสินค้า มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ได้แนะนำช่องทางให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันสั่งซื้อปุ๋ยตรงจากโรงงาน ไม่ว่าจะรวมกันในรูปแบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เกษตรแปลงใหญ่ หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรซื้อปุ๋ยได้ในราคาที่ถูกลง ตามแนวคิด “จับคู่ปุ๋ย ซื้อตรง ถูกเงิน-ถูกใจ” ที่กรมการค้าภายในร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่สถาบันหรือกลุ่มเกษตรกร กรมฯ ได้ขอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อให้สถาบันหรือกลุ่มเกษตรกรด้วย ซึ่ง ธ.ก.ส. ก็จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

สถาบันเกษตรกรหรือเกษตรกรที่สนใจจะรวมกลุ่มกันซื้อปุ๋ย สามารถรวบรวมความต้องการของสมาชิก และติดต่อสั่งซื้อจากโรงงานตามรายชื่อและเบอร์โทรที่กรมการค้าภายในได้เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมฯ (www.dit.go.th) กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อกรมการค้าภายในหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และหากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการรวมกลุ่มสามารถสอบถามได้จากเกษตรจังหวัดหรือสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่


เช็คสต็อกปุ๋ยทั้งประเทศ