สนั่น อังอุบลกุล ยินดีเซอร์เบียชนะคัดเลือกจัด Expo 2027/28 ชมทีมไทยเต็มที่แล้ว

ประวัติ สนั่น อังอุบลกุล
ภาพจากเฟซบุ๊ก Thai Chamber

สนั่น อังอุบลกุล แสดงความยินดีเซอร์เบียชนะคัดเลือกเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo 2027/28 ให้กำลังใจทีมไทยแลนด์ทำเต็มที่แล้ว หลังจากนี้มั่นใจจังหวัดภูเก็ตยังเป็นเป้าหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลก

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับสาธารณรัฐเซอร์เบียที่ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo 2027/28 

“แม้ว่าครั้งนี้ประเทศไทยจะไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 แต่เราทุกคนได้เห็นภาพความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการนำเสนอความพร้อมของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะหน่วยงานสำคัญอย่าง TCEP ภายใต้การนำของนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ และจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การนำของคุณณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด และอีกหลายพันธมิตรเครือข่ายทั่วประเทศ ที่ได้แสดงพลังความร่วมมือร่วมใจกันของคนไทยทุกคน”

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว ในฐานะองค์กรภาคเอกชนไทย”

“อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตจะยังเป็น destination ด้านการท่องเที่ยวระดับโลก และศูนย์กลางสุขภาพระดับนานาชาติ (medical hub) ของไทยและภูมิภาคด้วยความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนตลอดไป ขอบคุณทีมไทยแลนด์ทุกท่าน”

Advertisment