sacit ชวนเช็กอิน ตามรอย “ลิซ่า BlackPink” ดันท่องเที่ยวงานหัตถกรรม

sacit เดินหน้านโยบาย Soft Power ผลักดันหัตถกรรมไทยคู่การท่องเที่ยว ชวนเช็กอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองมรดกโลก พร้อมแวะสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยช็อปงานหัตถศิลป์ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจภาคงานศิลปหัตถกรรมไทยเติบโต

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย หรือ sacit เปิดเผยว่า sacit เดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการให้ต่อยอดสินค้างานฝีมือ ด้วยนโยบาย “การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์” หรือ Soft Power โดยอาศัยจุดแข็งของประเทศ สร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่า ให้สินค้าไทยให้มีความแตกต่าง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ล่าสุด sacit ได้นำร่องจัดการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรู้จัก และได้เห็นคุณค่าในงานหัตถกรรมไทยผ่านสื่อแฝงบรรยากาศ (Ambient Media) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของนักท่องเที่ยว และยังเป็นที่ตั้งของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นศูนย์รวมสินค้างานหัตถกรรมไทย มีงานฝีมือจากการสร้างสรรค์ของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม รวมไปถึงยังมีสมาชิก sacit มีสินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกด้วย

“ศิลปินคนไทยที่ดังระดับโลกอย่าง ‘ลลิษา  มโนบาล’ หรือ “ลิซ่า BlackPink” แต่งผ้าไทยโดยการนุ่งซิ่นท่องเที่ยวในอยุธยา จนกลายเป็นไวรัล Soft Power เกิดกระแสท่องเที่ยวตามรอย จึงนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะกระตุ้นให้เกิดพลัง Soft Power จากภาคท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหมุนเวียนให้แก่สินค้าหัตถกรรมไทย จากแรงจับจ่ายสินค้าเพื่อเป็นของฝากของขวัญ ของที่ระลึก ในกลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น”

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมสื่อแฝงบรรยากาศ (Ambient Media) นี้ sacit ได้รับความร่วมมือจากสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา ในการประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมไทย ตามจุดและสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น รถตุ๊กตุ๊ก หน้ากบ สัญลักษณ์เด่นของอยุธยา และหนึ่งในกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมเป็นอย่างมาก คือ การปั่นจักรยานเช่าชมเมือง

รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ที่จุดพักคอยโดยจัดในรูปแบบร่มบังแดด และพัดคลายร้อนตามจุดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น วัดไชยวัฒนาราม, วัดมหาธาตุ และวังช้างอยุธยา และเพนียด ฯลฯ พร้อมการประชาสัมพันธ์ผ่านถุงโรตีสายไหม อาบีดีน-ประนอม แสงอรุณ ของฝากขึ้นชื่อประจำจังหวัด สร้างบรรยากาศแฝงทางการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทาง และจับจ่ายใช้สอยเพื่อให้เกิดเงินสะพัดภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากการรับรู้เกี่ยวกับความเป็นมา และความสำคัญของเมืองอยุธยา พร้อมแวะเยี่ยมชมและซื้อสินค้างานหัตถศิลป์ไทยที่ สถาบันศิลปหัตถกรรมไทย ที่เป็นศูนย์รวมงานศิลปหัตถกรรมไทยของประเทศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง Soft Power ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

sacit ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเยี่ยมชม และเลือกสรรผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์ฝีมือคนไทยที่สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การันตีความสวยงามของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่คัดสรรมาจำหน่ายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และสามารถใช้งานได้จริงกับวิถีชีวิตปัจจุบัน โดยสอบถาม หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย หรือ โทร. 1289  และสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย หรือ sacit ที่รวมสินค้ามีคุณภาพ จากทั่วทุกภาค เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.