บ้านปูเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลงทุนทางสื่อโซเชียล

BANPU บ้านปู

บ้านปูเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทางออนไลน์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU แจ้งข้อมูลเตือนภัยประชาชนให้รู้เท่าทันกลโกงมิจฉาชีพที่หลอกลงทุน หลังพบว่ามีมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อชักชวนให้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัทหรือบริษัทในเครือ เช่น Banpu Power (BPP) อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน

ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น LINE Open Chat หรือเฟซบุ๊ก ในชื่อเพจ Banpu Public Company Limited, เพจ Trading Rich หรือเพจ Banpu Power ที่ใช้ตราสัญลักษณ์และรูปภาพต่าง ๆ เพื่อแอบอ้างและทำให้หลงเชื่อว่าเป็นการสื่อสารจากบริษัท เช่น การใช้รูปภาพโลโก้บริษัท รูปภาพแหล่งธุรกิจ และรูปภาพผู้บริหารและพนักงาน ทำให้สาธารณชนผู้พบเห็นอาจเข้าใจผิดและตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้

               

นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ บ้านปูไม่ได้นิ่งนอนใจกับการกระทำดังกล่าวของมิจฉาชีพ มีการประชาสัมพันธ์เตือนผู้ใช้เฟซบุ๊กอย่างต่อเนื่องผ่านทางเพจเฟซบุ๊กหลักของบริษัทที่ชื่อว่า Banpuofficialth

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเพจที่ท่านเข้าใช้ได้ด้วยวิธีการตรวจสอบดังนี้ 1.URL ของแฟนเพจ ต้องต่อท้ายด้วย Banpuofficialth 2.ยอด Page Like โดยในปัจจุบันเพจของบ้านปูมีคนกดถูกใจเกิน 6 หมื่นบัญชีผู้ใช้ 3.คอนเทนต์ของเพจเฟซบุ๊กหลักของบ้านปูจะไม่มีการเชิญชวนให้ร่วมลงทุนใด ๆ และ 4.ข้อมูลในส่วน About โดย Page ID ของเพจเฟซบุ๊กหลักของบ้านปูจะเป็น 100457082505484 และวันที่เปิดเพจคือ 13 December 2021 เท่านั้น

บ้านปูมุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่มีความสุจริตและโปร่งใส ให้ความสำคัญกับการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอมาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า บริษัทและบริษัทในเครือ (เช่น บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด) ไม่มีการนำเสนอการลงทุนในลักษณะดังกล่าว

ทั้งนี้ การสื่อสารเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมลงทุนกับบริษัท จะดำเนินการผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสถาบันการเงินและสื่อมวลชนเป็นหลัก

จึงขอเรียนแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการหลอกลวงอันอาจนำมาซึ่งการสูญเสียทรัพย์สิน และอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างชื่อบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ผ่านช่องทางการติดต่ออื่น ๆ นอกเหนือจากช่องทางการติดต่อหลักของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. เว็บไซต์ : www.banpu.com
2. โทรศัพท์ : 0-2694-6600
3. Line Official : @Banpu–IR
4. Facebook : Banpuofficialth และ BanpuPeople
5. LinkedIn : Banpu