เปิดตัว GI “บุกแม่ฮ่องสอน” ของดีจังหวัด สร้างรายได้สู่ชุมชนกว่า 50 ล้าน

บุกแม่ฮ่องสอน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่ “บุกแม่ฮ่องสอน” ของดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และนำรายได้มาสู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียน GI บุกแม่ฮ่องสอน ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นบุกสายพันธุ์บุกไข่หรือบุกเนื้อทราย ซึ่งบุกเป็นอาหารของชาวชาติพันธุ์และไทใหญ่มานานนับ 100 ปี ต่อมาชาวบ้านหันมาปลูกบุกมากขึ้น โดยสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนกว่า 50 ล้านบาทต่อปี

วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์

ลักษณะเด่น

หัวบุกมีลักษณะหัวกลมแป้น ผิวเรียบถึงขรุขระเล็กน้อย เมื่อแห้งจะเป็นสีน้ำตาล เนื้อในหัวแน่นละเอียดคล้ายเม็ดทราย มีสีขาวอมเหลือง ขาวอมชมพู เหลือง ชมพู ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพื้นที่เพาะปลูกควรเป็นพื้นที่ดอน น้ำไม่ท่วมขัง มีฝนสม่ำเสมอ และไม่ควรอยู่ในเขตที่มีลมพัดแรง ปลูกใน
ดินร่วนเหนียวถึงร่วนปนทรายระบายน้ำดี

สภาพภูมิอากาศและระดับความสูงทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนถือได้ว่าเป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกบุกไข่หรือบุกเนื้อทราย ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของบุก ทำให้บุกแม่ฮ่องสอนมีปริมาณสารกลูโคแมนแนนสูงกว่าพื้นที่อื่น

โดยบุกเป็นพืชพื้นถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถพบได้ทั่วไปในบริเวณป่า ชาวบ้านมักนำมาประกอบอาหารและนำมาจำหน่าย เช่น แกงบุกใส่หมู บุกโก้ (ยำบุก) ยำบุกใส่หมูสับ หน่อโก้ใส่บุก (ยำหน่อไม้ใส่บุก) และเส้นบุกทรงเครื่องยูนาน เป็นต้น

Advertisment

นายวุฒิไกรกล่าวอีกว่า ด้วยความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ของจังหวัดที่เห็นความสำคัญของการขึ้นทะเบียน GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ สำหรับวิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามแหล่งภูมิศาสตร์ และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง สามารถขอคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368