พาณิชย์-เกษตร จับมือโรงงานผลิตนำเข้าปุ๋ย ลดราคาสูงสุด 10-50 บาท/กระสอบ

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี

กรมการค้าภายในจับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร เชื่อมโยงปุ๋ยจากโรงงานผู้ผลิต-ผู้นำเข้า จำหน่ายปุ๋ยให้แก่เกษตรกร ผ่านสถาบันเกษตรกร ลดสูงสุดกระสอบละ 10-50 บาท

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ดึงผู้ประกอบการ ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า-บริการ และแพลตฟอร์ม ลดราคาสินค้าและบริการ รวมกว่า 150,000 รายการ โดยสินค้าหนึ่งในหมวดสินค้าที่นำมาลดราคา คือ ปุ๋ย แม้ในปีนี้ราคาปุ๋ยจะปรับลดลงมามากแล้วเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ราคาก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งเป็นไปตามภาวะราคาในตลาดโลก

               

ดังนั้น เพื่อบรรเทาภาระต้นทุนลงส่วนหนึ่ง กรมการค้าภายในจึงร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร เชื่อมโยงปุ๋ยจากโรงงานผู้ผลิต/ผู้นำเข้ามาจำหน่ายให้แก่เกษตรกร ผ่านสถาบันเกษตรกร แถมให้ส่วนลดกระสอบละ 10-50 บาท โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย

โรงงานผู้ผลิต/ผู้นำเข้าที่เข้าร่วมโครงการนี้มี 26 ราย ลดราคาปุ๋ยทั้งหมด 64 สูตร 144 รายการ อาทิ แม่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) แม่ปุ๋ยฟอสเฟต (18-46-0) แม่ปุ๋ยโพแทสเซียม (0-0-60) ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ปุ๋ยสูตร 21-0-0 และปุ๋ยสูตร 15-15-15 เป็นต้น รวมปริมาณ 3.04 ล้านกระสอบ เกษตรกรสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสูตรปุ๋ย ยี่ห้อ และราคาส่วนลดในโครงการนี้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายใน (https://www.dit.go.th)

สามารถสั่งซื้อผ่านสถาบันเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิก เช่น สหกรณ์การเกษตร ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยสถาบันเกษตรกรจะเป็นผู้รวบรวมยอดการสั่งซื้อแจ้งไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานสหกรณ์อำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด ในแต่ละพื้นที่ จากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการประสานงานระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการค้าภายใน และสมาคมปุ๋ยที่เกี่ยวข้อง ที่จะจัดจำหน่ายปุ๋ยให้ตามที่สั่งซื้อ

สำหรับเรื่องการขนส่งปุ๋ย กรมการค้าภายในได้ประสานสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ให้ช่วยให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก ตลอดจนจัดส่งปุ๋ยไปยังสถาบันเกษตรกรให้ในราคาพิเศษ กรณีที่ไม่สามารถจัดหารถบรรทุกไปรับปุ๋ยจากหน้าโรงงานได้เอง

ตั้งแต่วันที่ 1-5 ตุลาคม 2566 มีสถาบันเกษตรกรซื้อปุ๋ยลดราคาจากโรงงานผู้ผลิต/ผู้นำเข้าแล้ว จำนวน 10 แห่ง รวม 10,389 กระสอบ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานสหกรณ์อำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือกรมการค้าภายใน