บุกทลายแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์เถื่อน อยุธยา อายัดวัตถุดิบ 12,000 กิโลกรัม

บก.ปคบ.

กรมปศุสัตว์สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ บุกทลายแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์เถื่อน จ.พระนครศรีอยุธยา อายัดวัตถุดิบอาหารสัตว์ต้องสงสัย จำนวน 12,000 กิโลกรัม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เข้าตรวจสอบแหล่งผลิตอาหารสัตว์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

               

โดยได้รับเบาะแสว่า มีการผลิตและขายอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook และ Line

ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ได้รวบรวมพยานหลักฐานซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าเป็นสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาตผลิต และขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ จึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 15 ผลิตเพื่อขาย หรือนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยไม่มีใบอนุญาต

โดยมีโทษตามมาตรา 74 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ จึงได้อายัดวัตถุดิบอาหารสัตว์ต้องสงสัย จำนวน 12,000 กิโลกรัม และเครื่องบด เครื่องผสมอาหารสัตว์ จำนวน 4 เครื่อง มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท

พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ และให้ผู้ประกอบการนำเอกสารหลักฐานมาแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกอายัดไว้ หากไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานมาแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายสัตวแพทย์สมชวนกล่าวเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันวัตถุดิบอาหารสัตว์ มีราคาแพง ทำให้เพิ่มต้นทุนในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนผู้บริโภค ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าปศุสัตว์

ซึ่งกรมปศุสัตว์ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ในการสนับสนุน ส่งเสริม และใช้วัตถุดิบทดแทนภายในประเทศ ในการผลิตอาหารสัตว์ ตลอดจนกำกับ ดูแล ด้านคุณภาพมาตรฐานอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ เพื่อความปลอดภัยต่อสัตว์ และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์

หากพบการกระทำผิด ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด โดยสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ทาง Application DLD 4.0