พาณิชย์ขอผู้ผลิตอาหารสัตว์ รับซื้อข้าวโพด 10 บาท/ก.ก. พร้อมคงมาตรการ 3 ต่อ 1

ข้าวโพด
ภาพ Pixabay

กระทรวงพาณิชย์หารือผู้ผลิตอาหารสัตว์ พร้อมขอความร่วมมือในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากชาวไร่ในราคา 10 บาทขึ้นไป ขณะที่มาตรการต่าง ๆ ยังคงเดิม อาทิ มาตรการ 3:1

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม ผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์ ซึ่งได้เชิญสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาวัตถุดิบและการผลิตอาหารสัตว์ว่า

กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ในการเข้ารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากเกษตรกรในราคาเฉลี่ยที่ 10 บาทต่อกิโลกรัมขึ้นไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร เพราะขณะนี้ผลผลิตเริ่มที่จะออกสู่ตลาดมากขึ้น ในระหว่างช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

               

“ปัญหาที่ผ่านมายังเจอปัญหาเดิม ซ้ำซาก และเกิดขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องร่วมกันหาแนวทางกันแก้ไข พร้อมทำเป็นข้อสรุป หากเป็นระดับกระทรวง หน่วยงาน ตนก็พร้อมที่จะแก้ไขให้ทันที หากเป็นระดับกฎหมาย ก็จะเสนอให้ ครม. พิจารณาโดยเร็วที่สุด เพื่อยุติปัญหาที่เกิดขึ้น”

ขณะที่มาตรการเดิมต่าง ๆ ยังคงเดิม เช่น มาตรการ 3:1 โควตานำเข้าข้าวโพด เป็นต้น แต่ทั้งนี้การขอความร่วมมือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 10 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเฉพาะหน้า และเป็นการช่วยพยุงราคา พร้อมกันนี้ในระยะยาวที่ประชุมยังเห็นว่าทุกฝ่ายจะต้องมีการหารือร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อหาทางที่เหมาะสมกับทุกฝ่าย หาจุดพอดีที่ทุกคนสบายใจ

“คาดว่าอาจจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อหาข้อสรุป แนวทางแก้ไข เพื่อที่จะสรุปให้เร็วที่สุดภายในเดือนธันวาคม 2566 ก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา หากมีข้อเสนอเกี่ยวข้องด้านกฎระเบียบ กฎหมาย เป็นต้น”

สำหรับสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ยอยู่ที่ 4.89 ล้านตันต่อปี ส่วนความต้องการวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์ 8.37 ล้านตัน ขณะที่ การนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อปีที่ 1.3 ล้านตัน และประมาณ 2 ล้านตัน เป็นวัตถุดิบอื่นๆ เช่น ข้าวสาลี ส่วนปริมาณผลผลิตอาหารสัตว์คาดว่าอยู่ที่ 20 ล้านตัน

ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคารับซื้อในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล อยู่ที่ 9.7 บาทต่อกิโลกรัม ในความชื้นที่ 14.5% ส่วนพื้นที่ภาคอีสาน รับซื้อ 9.60-9.70 บาทต่อกิโลกรัม ในความชื้น 14.5%