รู้จัก “ปลานิลกระชังแม่น้ำโขงหนองคาย” สินค้า GI น้องใหม่ของหนองคาย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียน “ปลานิลกระชังแม่น้ำโขงหนองคาย” สินค้า GI รายการใหม่ประจำจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นสินค้าจีไอตัวที่ 3 ของจังหวัด เด่นมีเนื้อแน่น นุ่ม เป็นที่นิยมของผู้บริโภค สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนกว่า 540 ล้านบาท 

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI รายการใหม่ “ปลานิลกระชังแม่น้ำโขงหนองคาย” สินค้า GI ลำดับที่ 3 ของจังหวัดหนองคาย ต่อจากกล้วยตากสังคม และสับปะรดศรีเชียงใหม่ “ปลานิลกระชังแม่น้ำโขงหนองคาย” คือ ปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา

วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ลักษณะเด่น

สำหรับลักษณะเด่นนั้น ส่วนหัวเล็ก ริมฝีปากบนและล่างเสมอกัน มีลายพาดตามขวาง เมื่อปรุงสุกเนื้อมีสีขาว แน่นเป็นลิ่ม และนุ่ม จำหน่ายในรูปแบบปลานิลสดและปลานิลแดดเดียว ผลิตและแปรรูปตามภูมิปัญญาของชุมชน

ครอบคลุมเขตพื้นที่ 6 อำเภอ ของจังหวัดหนองคายที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน ได้แก่ อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอท่าบ่อ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอโพนพิสัย และอำเภอรัตนวาปี ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ คือ มีคุ้งน้ำกว้าง พื้นท้องน้ำเป็นทราย มีโขดหินทำให้การไหลผ่านของน้ำในแม่น้ำโขงในช่วงจังหวัดหนองคายเป็นการไหลแบบเอื่อย ๆ ตลอดเวลา ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้เหมาะสมกับการเลี้ยงปลานิล ทำให้ปลานิลมีสุขภาพดี จากการว่ายน้ำตลอดเวลา

ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโขงซึ่งมีแร่ธาตุในดิน และเป็นน้ำที่มี ความสะอาด ส่งผลให้ “ปลานิลกระชังแม่น้ำโขงหนองคาย” ที่เลี้ยงในกระชังจึงไม่มีกลิ่นเหม็นคาว และไม่มีกลิ่นโคลน เนื้อแน่น นุ่ม เนื่องจากมีไขมันแทรก เป็นที่นิยมของผู้บริโภคในจังหวัดหนองคาย รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้ ถือว่าเป็นสินค้าด้านการเกษตรที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดหนองคาย และเกษตรกรในชุมชนกว่า 540 ล้านบาทต่อปี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงพร้อมที่จะเดินหน้าผลักดันการขึ้นทะเบียน GI ไทยอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนช่องทางการตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนอย่างยั่งยืน


ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว และร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้า GI ได้ที่ Facebook Page : GI Thailand หรือโทร.สายด่วน 136