เปิดรายชื่อ 11 จังหวัด รับมอบโฉนดที่ดิน ส.ป.ก. จาก “ธรรมนัส” พรุ่งนี้ 

ที่ดิน ส.ป.ก.

ธรรมนัส ควง ไขยา คิกออฟรับมอบโฉนดที่ดิน ส.ป.ก. เกษตรกร 11 จังหวัด รวม 1,000 ฉบับ พรุ่งนี้ 

วันที่ 14 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า พิธีคิกออฟ มอบโฉนดเพื่อการเกษตร หรือ ที่ดิน ส.ป.ก. ที่จะจัดขึ้น วันที่ 15 มกราคม 2567 ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพร้อมด้วย นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ซึ่งการเปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับเกษตรกร โดยในครั้งนี้จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนเกษตรกรจาก 11 จังหวัดเข้าร่วม รวม 1,000 ราย จากทั้งหมด 25,000 ราย ดังนี้

1.กาญจนบุรี

2.ชัยนาท

3.ชลบุรี

4.ฉะเชิงเทรา

5.ลพบุรี

6.สระบุรี

7.นครนายก

8.สุพรรณบุรี

9.ปราจีนบุรี

10.อุทัยธานี

11.เพชรบุรี

พิธีมอบโฉนดที่ดิน ส.ป.ก.

สำหรับกำหนดการในวันที่ 15 มกราคม 2567

จะเริ่มขึ้นในเวลา 08.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา) เดินทางถึงบริเวณพิธีและพักผ่อนห้องรับรองพิเศษ 

เวลา 09.00-09.15 น. เยี่ยมชมนิทรรศการ

เวลา 09.40-09.50 น. พบปะพี่น้องเกษตรกรผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรในพื้นที่ 11 จังหวัด

เวลา 10.00-10.10 น. รับชม VTR ผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก. 

เวลา 09.15-09.18 น. เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) กล่าวรายงานการจัดงาน “Kick Off พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็น ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567”

เวลา 09.18-09.20 น. สารจากนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ทาง VTR 

เวลา 09.20-10.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) กล่าวเปิดงานกิจกรรม “Kick Off พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็น ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567”

เวลา 12.00-12.10 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา) เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรและไม้มีค่า ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 11 จังหวัด

เวลา 10.00-12.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) พบปะเกษตรกรที่มาร่วมงาน

เสร็จสิ้นพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร

กระทรวงเกษตรฯ เปิดไทม์ไลน์ Kick off แจกโฉนดเพื่อการเกษตร

สิทธิที่ได้รับเปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร

สิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร สำหรับสิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากโฉนดเพื่อการเกษตร มีดังนี้

1. เปลี่ยนมือได้ (โอนสิทธิ) สามารถโอนคืน ส.ป.ก. ได้ โดยโอนคืนให้ ส.ป.ก.ทั้งแปลงหรือบางส่วนได้ โดยได้รับค่าชดเชย หากเกษตรกรไม่ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถสละสิทธิให้เกษตรกรอื่นที่มีคุณสมบัติตามกำหนด โดยสามารถเปลี่ยนมือให้แก่เกษตรกรอื่นที่มีคุณสมบัติตาม ส.ป.ก. กำหนด

2. เพิ่มวงเงินสินเชื่อ การเข้าถึงแหล่งทุนใหม่ สามารถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ โดยขยายวงเงินสินเชื่อให้กับเกษตรกรที่ขอกู้กับ ธ.ก.ส. หรือใช้ไม้มีค่าที่ปลูกบนที่ดิน ค้ำประกันสินเชื่อให้เต็มวงเงิน 100% และสามารถขอสินเชื่อนโยบายจากกองทุน ส.ป.ก. เต็มวงเงินตามราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ นอกจากนั้นยังเพิ่มแหล่งสินเชื่อใหม่ โดยการเจรจากับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ สถาบันการเงินของรัฐ และสถาบันการเงินอื่น

3. สามารถใช้ค้ำประกันตัวบุคคล โดยเป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่สามารถค้ำประกันตัวบุคคลทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นศาล โดยความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4. สร้างรายได้ให้เกษตรกร เพิ่มทรัพย์สินโดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า 10 ต้นต่อไร่ ซึ่งสามารถใช้ต้นไม้ค้ำประกันสินเชื่อ (โฉนดต้นไม้) และขาย Carbon Credit โดยความร่วมมือกับ กรมป่าไม้, ธ.ก.ส. และ อบก.

5. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากรัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ซึ่งมีการทำ MOU 16 หน่วยงาน ด้านการพัฒนาอาชีพ และรับเงินชดเชยหรือเยียวยาภัยพิบัติ