เปิดสถิตินำเข้าทุเรียนสดของจีน ปี 2566 กว่า 1.4 ล้านตัน ไทยมาเบอร์ 1

ทุเรียน

ศุลกากรแห่งชาติจีน เผยตัวเลขการนำเข้าทุเรียนสดของจีน ปี 2566 ประมาณ 1.4 ล้านตัน ไทยมาเบอร์ 1 ครองตลาด 65%

วันที่ 24 มกราคม 2567 ปัจจุบันประเทศจีนอนุญาตให้นำเข้าทุเรียนสดจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์

จากสถิติศุลกากรแห่งชาติจีน ปี 2566 พบว่า จีนนำเข้าทุเรียนสด ปริมาณกว่า 1,425,923 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,716 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้น 72.87% (ปี 2565 ปริมาณนำเข้า 824,871 ตัน) และมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น 65.56%

อันดับที่ 1 คือ ไทย ปริมาณการนำเข้า 928,976 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,566 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 65.15% ของปริมาณการนำเข้าทุเรียนสดทั้งหมดของจีน โดยปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้น 18.49% (ปี 2565 ปริมาณนำเข้า 784,010 ตัน)

อันดับที่ 2 คือ เวียดนาม ปริมาณการนำเข้า 493,183 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,137 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 34.59% ของปริมาณการนำเข้าทุเรียนสดทั้งหมดของจีน โดยปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้น 1,107% (ปี 2565 ปริมาณนำเข้า 40,861 ตัน โดยมีการนำเข้าตั้งแต่เดือนกันยายน 2565)

อันดับที่ 3 คือ ฟิลิปปินส์ ปริมาณการนำเข้า 3,763 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 13 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 0.26% ของปริมาณการนำเข้าทุเรียนสดทั้งหมดของจีน


เปิดสถิตินำเข้าทุเรียนสดของจีน