ธรรมนัส ไฟเขียวแผนทำหมูหัน 4.5 แสนตัว ดันส่งออกอีก 8,400 ตัน

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า

ธรรมนัส รมว.เกษตร นั่งหัวโต๊ะ Pig Board เห็นชอบโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร มุ่งแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ ลุยทำหมูหัน 4.5 แสนตัว ส่งออกเนื้อหมู 8,400 ตัน

วันที่ 30 มกราคม 2567 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig board) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร เพื่อแก้ไขวิกฤตราคาสุกรตกต่ำ และสร้างความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงสุกรสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเร่งรัดจัดทำโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร ประกอบด้วย 2 แนวทางดังนี้

1) การลดจำนวนลูกสุกรที่จะเข้าสู่ระบบการผลิต โดยการทำหมูหัน เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ำจากปริมาณผลผลิตมากเกินความต้องการ ซึ่งมีเป้าหมายตัดวงจรลูกสุกรขนาด 3-7 กก. จำนวน 450,000 ตัว

2) การผลักดันการส่งออกสุกรไปต่างประเทศ โดยสนับสนุนให้ผู้ส่งออกที่มีศักยภาพภายใต้การคัดเลือกและรับรองขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสุกร ประเภทเนื้อสุกรแช่เย็นหรือแช่แข็ง ซึ่งมีเป้าหมายการส่งออกจำนวน 8,400 ตัน ภายในระยะเวลา 2 เดือน

พร้อมกันนี้ ร้อยเอกธรรมนัส มอบหมายกรมปศุสัตว์ร่วมบูรณาการกับกรมการค้าภายใน ในการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรในสถานที่จำหน่ายของผู้ค้ารายใหญ่ พร้อมทั้งจัดตั้งชุดเฉพาะกิจในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสุกรที่พบความผิดปกติ ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองคุณภาพอาหารอีกด้วย

สำหรับเรื่องงบประมาณโครงการทำหมูหัน ลูกหมูขนาด 3-7 กก. จำนวนไม่เกิน 4.5 แสนตัวนั้น จะใช้เงินชดเชยตัวละ 400 บาท/ตัว


ทั้งนี้ ที่ประชุมยังไม่ได้กำหนดเรื่องกรอบระยะเวลาที่ประชุมที่แน่ชัดว่าจะให้ดำเนินการทำหมูหันนานเท่าไร อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม