ตรวจเข้มเสื้อสีเหลือง หลังครม. ขอความร่วมมือข้าราชการใส่ทุกวันจันทร์

อุดม ศรีสมทรง

กรมการค้าภายใน ออกตรวจเข้มเสื้อสีเหลืองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ย้ำผู้จำหน่ายต้องปิดป้ายให้ชัดเจน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ขอความร่วมมือให้บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ หรือเสื้อเหลืองทั่วไป แทนการแต่งกายในปกติทุกวันจันทร์ หรือในโอกาสอื่นที่เหมาะสม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค อธิบดีกรมการค้าภายในจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบกำกับดูแลผู้ประกอบการที่จำหน่ายเสื้อสีเหลืองดังกล่าว รวมถึงห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ

พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งยังได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

จากการนำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่บริเวณตลาดท่าน้ำนนท์ และจากการสำรวจราคาจำหน่ายบริเวณตลาดโบ๊เบ๊ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายเสื้อผ้า พบว่าส่วนใหญ่จำหน่ายราคาตัวละ 150-250 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด คุณภาพของเนื้อผ้า และรูปแบบการตัดเย็บ อีกทั้งผู้ประกอบการยังให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ผู้บริโภคได้ทราบก่อนการตัดสินใจซื้อ

กรมจึงขอแนะนำให้ประชาชนเปรียบเทียบราคาและคุณภาพก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า และฝากเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างเคร่งครัด

หากพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่มีการแสดงราคาจำหน่ายสินค้า หรือบริการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือจำหน่ายสินค้าในราคาสูงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบเห็นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวด