ผู้ประกอบการนมกล่องขอขึ้นราคาอีก 2 ราย รวม 8 ราย พาณิชย์แตะเบรกยังไม่ให้ขึ้น

นม

กรมการค้าภายใน เผยผู้ประกอบการนมกล่อง ยื่นขอขึ้นราคาสินค้าเพิ่ม 2 ราย รวมตอนนี้มีขอเข้ามาแล้วทั้งสิ้น 8 ราย ย้ำยังไม่มีอนุมัติขึ้นราคา รอการตรวจสอบ ส่วนการดูแลราคาสินค้ายังติดตามอย่างใกล้ชิด สินค้าส่วนใหญ่ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อปี 2566 คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk Board) ประกาศปรับราคาจาก 20.50 บาท/กก. เป็น 22.75 บาท/กก.นั้น ล่าสุดมีผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้านม ได้เข้ามายื่นเพื่อขอปรับขึ้นราคาสินค้ากับกรมการค้าเพิ่มอีก 2 ราย ส่งผลให้ขณะนี้ผู้ประกอบการขอขึ้นราคารวม 8 ราย

แต่ทั้งนี้ กรมยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดได้รับอนุญาตให้ปรับขึ้นราคาสินค้า โดยยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารให้ครบถ้วนก่อน เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภค อย่างไรก็ดี การพิจารณายังยึดเรื่องต้นทุนน้ำนมดิบเป็นหลัก โดยการพิจารณาใช้เวลา 15 วันนับตั้งแต่ที่ยื่นขอขึ้นราคา

ราคาสินค้าวันนี้

สำหรับการติดตามดูแลราคาและปริมาณสินค้า ยังคงเพียงพอต่อความต้องการ ราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว ปรับขึ้นเล็กน้อย เช่น

  • ผักคะน้า ราคาอยู่ที่ 37.50 บาทต่อกิโลกรัม ปรับขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 36.26 บาทต่อกิโลกรัม
  • ถั่วฝักยาว ราคาอยู่ที่ 46.50 บาทต่อกิโลกรัม ปรับขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 44.56 บาทต่อกิโลกรัม
  • กะหล่ำปลี ราคาอยู่ที่ 26.00 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลงจากสัปดาห์ก่อน 26.94 บาทต่อกิโลกรัม
  • กวางตุ้ง ราคาอยู่ที่ 28.90 บาทต่อกิโลกรัม ปรับขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 28.54 บาทต่อกิโลกรัม
  • ผักกาดขาว ราคาอยู่ที่ 30.50 บาทต่อกิโลกรัม ปรับขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 30.30 บาทต่อกิโลกรัม
  • ผักบุ้งจีน ราคาอยู่ที่ 36.10 บาทต่อกิโลกรัม ปรับขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 32.50 บาทต่อกิโลกรัม
  • ต้นหอม ราคาอยู่ที่ 69.50 บาทต่อกิโลกรัม ปรับขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 68.10 บาทต่อกิโลกรัม
  • ผักชี ราคาอยู่ที่ 88.40 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลงจากสัปดาห์ก่อน 92.60 บาทต่อกิโลกรัม
  • พริกขี้หนูจินดา ราคาอยู่ที่ 78.50 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลงจากสัปดาห์ก่อน 79.04 บาทต่อกิโลกรัม
  • มะนาว เบอร์ 1-2 ราคาอยู่ที่ 3.25 บาทต่อกิโลกรัม ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 3.52 บาทต่อกิโลกรัม

อย่างไรก็ดี กรมการค้าภายในยังติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคด้วย โดยราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง