จุดความร้อนไทย 1.4 พันจุด จ.เชียงใหม่ พบมากสุด 193 จุด

จุดความร้อนไทย 1.4 พันจุด จ.เชียงใหม่
แฟ้มภาพ

GISTDA เผยจุดความร้อนไทยพบ 1.4 พันจุด จ.เชียงใหม่ พบมากสุด 193 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์นำลิ่ว 490 จุด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงานข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,420 จุด

ซึ่งข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่าจุดความร้อนที่พบส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 490 จุด ตามด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 375 จุด พื้นที่เกษตร 237 จุด พื้นที่เขต ส.ป.ก. 186 จุด แหล่งชุมชนและอื่น ๆ 115 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 17 จุด สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 193 จุด ตามด้วย ลำปาง 118 จุด ตาก 68 จุด

ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนมากสุดอยู่ที่กัมพูชา 2,489 จุด ตามด้วยเมียนมา 2,279 จุด ลาว 1,210 จุด และเวียดนาม 365 จุด

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่