ผู้ประกอบการ YEC เสนอภูมิธรรมขึ้นทะเบียน GI เนื้อโค “สุรินทร์กูว์”

ผู้ประกอบการ YEC เสนอ “ภูมิธรรม” ขึ้นทะเบียน GI เนื้อโค “สุรินทร์กูว์”
ภูมิธรรม เวชยชัย

“ภูมิธรรม” หารือผู้ประกอบการ YEC เสนอขึ้นทะเบียน GI เนื้อโค “สุรินทร์กูว์” เนื้ออร่อยที่สุดของไทย พร้อมดันผ้าไหมโฮลนาคา เป็นซอฟต์พาวเวอร์ เร่งแก้ปัญหา อำนวยความสะดวกการค้าให้กับผู้ประกอบการ

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ผมได้พบกับนายวีรศักดิ์ พิษณุวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ นายธีรโชต อังศุวัฒนา ประธานสภาอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC รวมไปถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนสุรินทร์วากิจครบวงจร เพื่อร่วมหารือและได้ขอให้มีการผลักดันการขึ้นทะเบียนสินค้า GI เนื้อวัวสายพันธุ์ไทย วากิว ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีเนื้อวากิวอร่อยที่สุดในประเทศไทย

โดยมีชื่อ “สุรินทร์ กูว์“ พร้อมขอให้มีการขยายช่องทางการส่งออกเนื้อสุรินทร์ กูว์ ไปต่างประเทศ และมีจุดเสนอสินค้าที่ต่างประเทศ เพื่อนำเสนอเนื้อให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ เพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่ง และขอให้ภาครัฐสนับสนุนงานเทศกาลสุรินทร์วากิวเฟสติวัลในปี พ.ศ. 2568 รวมถึงทุเรียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอย่างเช่นทุเรียนภูเขาไฟขึ้นชื่อของจังหวัดสุรินทร์

ในส่วนของดีอีกอย่าง ได้แก่ ผ้าไหม ที่สุรินทร์จะผลักดันเป็น Soft Power คือ ลายผ้าไหมโฮลนาคา ปัจจุบันได้ออกแบบผ้าไหมเป็นสินค้าแฟชั่น อาทิ การทำเป็นผ้าไหมคลุมไหล่ให้บัวขาวคลุมก่อนขึ้นชกนัดสำคัญ เพื่อให้ผ้าไหมของจังหวัดสุรินทร์ออกสู่สายตาชาวโลก ซึ่งจะเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไหม

Advertisment

สำหรับการออกแบบสินค้าแฟชั่นจากผ้าไหมเพื่อให้เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นใส่แล้วให้ดูเท่ สบาย และไม่เชย แต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

นอกจากนี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมยังได้เสนอให้มีการส่งเสริม SMEs โดยเพิ่มขีดความสามารถการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยให้สินเชื่อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กลุ่ม SMEs เช่น การสนับสนุนงบฯส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (สุราแช่)

ในส่วนของการอำนวยความสะดวกด้านกฎระเบียบ ได้มีการขอให้เร่งรัดการดำเนินการจดทะเบียนเป็นโรงสาวไหมจดทะเบียนของ หจก. เรือนไหม-ใบหม่อน (สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จ.สุรินทร์) ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนเป็นโรงสาวไหมจดทะเบียน พ.ศ. 2549

อย่างไรก็ดี การหารือเบื้องต้น รับข้อเสนอของกลุ่มผู้ประกอบการไว้ และได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์และอธิบดีกรมที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งรัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ และมอบหมายพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์รวบรวมปัญหาและคุยให้ชัดเจน และพร้อมสนับสนุน หากติดขัดปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบจะเร่งแก้ไขให้ผู้ประกอบการให้เดินหน้าต่อไป

Advertisment