น้ำท่วมดูไบดีขึ้นร้านค้า-ห้างเริ่มซ่อม ไทยเพิ่มเที่ยวบินส่งออกอาหาร ผลไม้

Photo by Giuseppe CACACE / AFP

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยปัญหาน้ำท่วมที่ดูไบ มีผลต่อการขนส่งทางอากาศ ขณะที่ทางเรือปกติ ขณะนี้น้ำลดสำนักงาน ห้าง-ร้านค้าที่กระทบเริ่มซ่อมแซม ส่วนการส่งออกสินค้าไทย อาหาร-ผลไม้ ที่ปัญหาการขนส่ง สายการบินเอมิเรตส์เพิ่มไฟลต์บินแล้ว

วันที่ 18 เมษายน 2567 นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ถึงสถานการณ์ผลกระทบจากปัญหาฝนตก น้ำท่วมที่ดูไบ ที่ผ่านมา โดยให้ข้อมูลนครดูไบไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับการระบายน้ำ เนื่องจากแต่ละปีมีปริมาณฝนตกน้อยมาก ฝนที่ตกก็จะเป็นฝนเทียมเกือบทั้งสิ้น

ดังนั้น เหตุการณ์ฝนตกเมื่อ 2 วันที่ผ่านมาจึงทำให้นครดูไบเกิดน้ำท่วมขัง แต่ความเสียหายเกิดขึ้นมีเฉพาะในเมืองและการขนส่งทางอากาศเท่านั้น และไม่มีผลกระทบต่อการขนส่งทางเรือ

ขณะนี้สถานการณ์ปัจจุบันน้ำท่วมในเมืองเริ่มแห้งแล้ว สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าบางแห่งที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม อาจจะยังปิดเพื่อซ่อมแซมจากน้ำท่วม แต่ไม่ได้เป็นที่น่ากังวลอย่างไร ส่วนสนามบินแม้ว่าแห้งแล้ว แต่ยังคงปิดการใช้งานอยู่ มีเพียง fly dubai ที่ขึ้น-ลง และสายการบินหลักอย่าง emirates ยังคงตรวจเช็กดสภาพและ rotate เจ้าหน้าที่สนามบินที่ติดค้างอยู่และที่ยังเข้ามาไม่ได้

ทั้งนี้ เครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์ถูก divert ไปลงที่ประเทศใกล้เคียง และกำลังบริหารจัดการลำดับก่อนหลังในการบินกลับเข้ามาที่ดูไบ ส่วนที่น่าจะเกิดความเสียหาย คือ สินค้าที่เน่าเสียง่าย เช่น อาหารผลไม้ที่บรรทุกมากับเครื่องบิน และไม่ได้เข้าเก็บในห้องเย็นตามเวลา ซึ่งยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ คาดว่าการขนส่งคนและสนามบินคงกลับมาเปิดให้บริการเหมือนเดิมในวันศุกร์นี้

Advertisment

อย่างไรก็ดี ผู้นำเข้าที่เป็นคนไทยแจ้งว่าสินค้าอาหารและผลไม้ที่มาทางอากาศ และกำลังเกิดปัญหาอยู่ ทางสายการบินเอมิเรตส์ใช้วิธีเพิ่มไฟล์ตบินให้มากขึ้นถี่ขึ้นในแต่ละวัน เพื่อระบายของแล้วระบายคนออกไป คาดว่าภายใน 7 วันคงจะกลับมาสู่สภาพปกติเหมือนเดิม

ทั้งนี้ จากการติดตามการค้ายูเออีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็นคู่ค้าอันดับที่ 23 ของไทยในตลาดโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของไทยในตะวันออกกลาง

ในปี 2566 การค้าระหว่างไทย-ยูเออี รวม 3,230 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 3.4% ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย การส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 1.1% ของการส่งออกรวม (ขยายตัว -6.23%) และการนำเข้าคิดเป็นสัดส่วน 5.6% ของการนำเข้ารวม (ขยายตัว -3.4%)

การส่งออก ไทยส่งออกสินค้าไปยูเออีมูลค่า 3,230 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) เครื่องใช้ไฟฟ้า 3) เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 4) อัญมณีและเครื่องประดับ 5) ผลิตภัณฑ์ไม้

Advertisment

การนำเข้า ไทยนำเข้าสินค้าจากยูเออีมูลค่า 16,283 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าร้อยละ 95 คือน้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปและก๊าซธรรมชาติ ที่เหลือประมาณร้อยละ 5 ได้แก่ สินแร่โลหะและผลิตภัณฑ์ อัญมณีเงินแท่ง/ทองคำ และเคมีภัณฑ์

สินค้าที่ไทยนำเข้าสำคัญ เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น