กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศปิดโครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 เกษตรกรรับกำไรเต็มๆ ชูตลาดนำการผลิต

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศปิดโครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 เกษตรกรรับกำไรเต็มๆ ชูตลาดนำการผลิต

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศปิดโครงการส่งเสริมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ณ แปลงนาเกษตรกร บ้านเทียนชัย ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึง ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ใน 31 จังหวัด มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 67,369 ราย คิดเป็นพื้นที่ 452,827.75 ไร่ คิดเป็น 64.68% จากพื้นที่เป้าหมาย 7 แสนไร่ โดยเป็นเงินสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ให้เกษตรกรทั้งสิ้น 905,655,500 บาท (2,000 บาท ต่อไร่ คนละไม่เกิน 15 ไร่) โดยผลผลิตของเกษตรกรขึ้นกับวิธีปฏิบัติดูแลรักษาโดยเฉลี่ย 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ (ความชื้น 30 %) ได้รับผลตอบแทน (กำไร) ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อไร่ วางเป้า ปี 62 ขยายพื้นที่เพิ่ม สนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศปิดโครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 เกษตรกรรับกำไรเต็มๆ ชูตลาดนำการผลิต

โดยพื้นที่ที่ปลูกได้มากสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ และ จ. พิษณุโลก ส่วนเกษตรที่สนใจเข้าร่วมการปลูก 3 จังหวัดแรก ได้แก่ จ.แพร่ จ.พิษณุโลก และ จ.น่าน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในวันนี้ เป็นโครงการที่ดีมาก เนื่องจากความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในประเทศ ยังมีมาก ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ จำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วย

โดยงานในวันนี้ มีการมอบรางวัลให้กับเกษตรกรที่มีผลผลิตข้าวโพดดีเยี่ยม โดยสามารถผลิตได้เฉลี่ย 1,000 -1,500 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เป็นตัวอย่างที่ดี เนื่องจากสามารถปรับตัวในการทำการเกษตรได้ดี โดยเฉพาะ การปรับตัวทางการเกษตรได้ดี มีการบริหารจัดการและการวางแผนก่อนการเพาะปลูก

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ