“โรงสีขุนศรี” ผู้บุกเบิกแผงโซลาร์ : กอดสัญญายาว 25 ปี ขายไฟได้ 6.16 บาท 100%

ถ่ายทอดประสบการณ์ “โรงสีขุนศรี” ผู้บุกเบิกแผงโซลาร์ : กอดสัญญายาว 25 ปี ขายไฟได้ 6.16 บาท 100%

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 โรงสีข้าวเป็นธุรกิจเก่าแก่ ที่ต้องเผชิญความท้าทายจากปัจจัยต่างๆ ต่อเนื่อง ทั้งการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าวหลายรายต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจเก่าแก่นี้ยืนหยัดฝ่าวิกฤตไปได้

“นายชาตรี สุขศิริ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงสีขุนศรี จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ผู้ประกอบการโรงสีที่ดำเนินธุรกิจมานาน 50-60 ปี กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า

               

ล่าสุดภายหลังจากที่หลายโรงสี ต้องเผชิญปัญหาการปรับค่าไฟฟ้า แต่โรงสีขุนศรีไม่ได้รับผลกระทบ เพราะโรงสีแห่งนี้ เป็น 1 ใน 2 โรงสีของประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟหลังคากับกระทรวงพลังงาน (โครงการพลังงานแห่งชาติ) เมื่อปี 2557-2558

โดยแปลงโฉมพื้นที่บนหลังคาโรงสี ขนาด 10 ไร่ เป็นพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์ หรือ 1,000 กิโลวัตต์

“โครงการโซลาร์ขณะนั้นจะแตกต่างจากการติดตั้งโซลาร์ในปัจจุบัน คือ โรงสีจะสามารถผลิตและขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าได้ 100% ด้วยระยะเวลาทำสัญญา 25 ปี ในระดับราคาที่สูงถึง 6.16 บาท ขณะที่โรงสีหรือผู้ประกอบการที่ติดแผงโซลาร์ในปัจจุบันจะต้องติดเพื่อใช้เองเท่านั้นและคิดในอัตราค่าไฟ 1.80-2.00 บาท ยังไม่สามารถขายไฟได้

ด้วยเหตุนี้ทำให้โรงสีขุนศรีใช้เวลาเพียง 8 ปีก็สามารถคืนทุนที่ลงไปทั้งหมด 60 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม นายชาตรียอมรับว่า สมัยก่อนการติดตั้งโซลาร์ในโครงการให้ราคารับซื้อคืนสูง และซื้อคืน 100% แต่เม็ดเงินลงทุนครั้งแรกก็สูง โดยการติดตั้งแผง ขนาด 1 เมกะวัตต์ ติดตั้ง 60 ล้านบาทไม่รวมค่าบำรุงรักษา หากเทียบกับปัจจุบันการลงทุนโซลาร์ขนาดเท่ากันจะใช้เงินลงทุนเพียง 20 ล้านบาทเท่านั้น

แต่หากถามว่าการติดตั้งโซลาร์คุ้มค่าหรือไม่ ตอบได้ว่าคุ้มค่า เพราะเสมือนเรามีกระเป๋าซ้ายรับเงิน กระเป๋าขวาจ่ายเงินค่าไฟ ส่วนรายได้ในแต่ละเดือนก็ขึ้นอยู่กับ “แสงแดด” หากแดดดีก็จะทำให้ปริมาณไฟได้มากขึ้น

“ธุรกิจไฟฟ้าโซลาร์สำหรับเรามองว่ามีความแน่นอนมีการตั้งราคารับซื้อ แตกต่างจากธุรกิจสีข้าวที่มีความผันผวนกว่าราคาพืช และเมื่อมีการแข่งขันสูง ต้องแย่งซื้อข้าวเปลือก งานน้อยก็ต้องสู้ไป แต่เราต้องอาศัยประสบการณ์ที่มีมา 50-60 ปี ในการบริหารจัดการทำให้มีกำไรทุกปี”