ยื่นจดสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร กว่า 50 รายการ ป้องนวัตกรรมอ้อยน้ำตาลทราย

อ้อย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มโครงการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร กว่า 50 รายการ หวังปกป้องอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ชาวไร่อ้อยของไทย ล่าสุดยื่นแจ้งจดอนุสิทธิบัตรเครื่องฆ่าเชื้อข้อตาอ้อยด้วยความร้อนขนาดเล็กต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อย

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า สอน.มีกระบวนการในการวิจัยและพัฒนาอ้อยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของ “โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์ดีและส่งเสริมอ้อยพันธุ์ใหม่” ซึ่งมีนวัตกรรมและองค์ความรู้เกิดขึ้นมากมาย รวมถึงพันธุ์อ้อยที่มีหลากหลายสายพันธุ์ก็เป็นผลจากการวิจัยในโครงการดังกล่าว ดังนั้นจำเป็นต้องสร้างกลไกในการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เพื่อขอรับรองชนิดพันธุ์พืชอ้อยและคุ้มครองกระบวนการพร้อมกลไกกระบวนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยของประเทศไทย

เอกภัทร วังสุวรรณ
เอกภัทร วังสุวรรณ

โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทย และปกป้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยของประเทศไทย ให้สามารถพัฒนาขับเคลื่อนต่อไปได้ และยังคงสามารถแข่งขันในระดับโลกต่อไป จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการดำเนินโครงการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ซึ่งสามารถนำไปสู่ขบวนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและอื่น ๆ ได้ ดังนี้

               

1.จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร จำนวน 11 รายการ 2.ความลับทางการค้า จำนวน 8 รายการ 3.ลิขสิทธิ์ จำนวน 10 รายการ 4.จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (สิทธิบัตรพันธุ์พืช) จำนวน 20 รายการ 5.จดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม 1 รายการ โดยได้ดำเนินการยื่นแจ้งจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้ว 1 รายการ คือ เครื่องฆ่าเชื้อข้อตาอ้อยด้วยความร้อนขนาดเล็ก

ทั้งนี้ สอน.ยังประสบความสำเร็จในการศึกษา Whole Genome Sequence Sugarcane BA16017-01 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทาง DNA ของอ้อยพันธุ์ BA16017-01 ด้วยเทคนิค DNA Sequencing เพื่อบันทึกข้อมูล DNA ของอ้อยลงในฐานข้อมูล NCBI ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีขนาดของการบันทึกถึง 111 G of Bases ถือได้ว่าเป็นข้อมูลทาง DNA ที่มีขนาดใหญ่มากระดับ Meta ซึ่งน่าจะเป็นขนาดใหญ่ที่สุดขนาดหนึ่งเท่าที่ได้เคยรับการบันทึกจากประเทศไทย ถือเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจในงานวิชาการด้าน Bio-Tech ของกระทรวงอุตสาหกรรม