ค่าใช้จ่ายนักศึกษาจีนเรียนในไทย แต่ละปีมีมูลค่าเท่าไหร่

ภาพจากเฟซบุ๊ก : มหาวิทยาลัยเกริก

เปิดค่าใช้จ่ายของนักศึกษาจีนในไทย จากงานวิจัยของสถาบันเอเชีย จุฬาฯ ทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก และอื่น ๆ แต่ละปีจ่ายประมาณเท่าไหร่ คาดสร้างรายได้ให้ประเทศกว่าหมื่นล้านบาท

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักศึกษาจีนเป็นกลุ่มสร้างรายได้สำคัญให้กับสถาบันการศึกษาไทย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีจำนวนนักศึกษาจีนอยู่จำนวนมาก

จากรายงานวิจัย “การศึกษาเบื้องต้นว่าด้วยนักศึกษาจีนในไทย” ของ ดร.กุลนรี นุกิจรังสรรค์ และ ดร.กรองจันทน์ จันทรพาหา 2 นักวิจัยประจำศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เผยแพร่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และค่าเล่าเรียนของนักศึกษาจีนในไทย เมื่อปี 2564 โดยอ้างอิงข้อมูลจากบทความวิจัยของ Tan Yong และ Fuangfa Amponstira ว่า 

“นักศึกษาจีนมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 8,918.75 บาทต่อเดือน ค่าที่พักเฉลี่ย 6,000 บาทต่อเดือน ส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 90,000 บาทต่อปีการศึกษา เมื่อรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด นักศึกษาจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 224,268.75 บาทต่อปีการศึกษา”

2 นักวิจัยระบุว่า ค่าใช้จ่ายที่ Tan และ Fuangfa สำรวจเป็นค่าเฉลี่ยที่สอดคล้องกับค่าครองชีพในไทย ถือเป็นค่าใช้จ่ายระดับกลาง ซึ่งในความเป็นจริงนักศึกษาจีนบางรายอาจมีค่าใช้จ่ายต่อปีที่ต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว หรืออาจจะมากกว่าก็เป็นได้  

นักศึกษาจีนบางส่วนที่ศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยทั่วไปอาจเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียงแค่ 50,000 บาทต่อปี นักศึกษาจีนที่ศึกษาอยู่ในต่างจังหวัด หรือหอพักในมหาวิทยาลัยอาจเสียค่าที่พักเพียงแค่ 1,500-3,000 บาทต่อเดือน ขณะที่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวสำหรับนักศึกษาที่ไม่ฟุ่มเฟือย สามารถลดลงมาได้เหลือ 6,000 บาทต่อเดือน 

อย่างไรก็ตาม นักศึกษาจีนบางรายอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่กล่าวมา โดยเฉพาะนักศึกษาจีนในจังหวัดใหญ่อย่างกรุงเทพฯและเชียงใหม่ 

เนื่องจากนักศึกษาจีนในกรุงเทพฯหลายรายเสียค่าที่พัก 10,000-15,000 บาทต่อเดือน หรือสูงกว่านั้น และมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละหลายหมื่นบาท ขึ้นอยู่กับรสนิยมการใช้ชีวิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

นอกจากนี้ ดร.กุลนรีและ ดร.กรองจันทน์ ยังเผยอีกว่า เอเยนซี่จีนที่ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อในไทย ที่ชื่อว่า Taiguo Liuxue Yun ได้รวบรวม ข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปี ในสาขาต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย/ภาษาไทย/ไทยศึกษา 

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110,000 บาท 
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40,000 บาท 
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 70,000 บาท 
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 125,000 บาท 
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 60,000 บาท 
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 71,000 บาท

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 140,000 บาท

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 80,000 บาท
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 140,000 บาท 
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 58,500 บาท
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 86,000 บาท

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 80,000 บาท

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 98,000 บาท

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 70,000 บาท 
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 75,000 บาท
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 65,000 บาท 

สาขาวิชาการเงิน 

 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 121,500 บาท 
 • มหาวิทยาลัยบูรพา 125,000 บาท 
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 199,750 บาท 
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 71,500 บาท 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ/การค้าระหว่างประเทศ 

 • มหาวิทยาลัยบูรพา 125,000 บาท
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น 100,000 บาท
 • มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด 188,840 บาท 
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 199,750 บาท 
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 153,000 บาท

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 121,500 บาท
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 105,000 บาท
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 57,200 บาท

สาขาวิชาการจัดการ 

 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 121,500 บาท
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 71,500 บาท

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 121,500 บาท
 • มหาวิทยาลัยบูรพา 125,000 บาท
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น 100,000 บาท 
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 57,200 บาท
 • มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด 200,170 บาท 
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 199,750 บาท 
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประมาณ 77,500/86,500/91,300 บาท

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 • มหาวิทยาลัยบูรพา 125,000 บาท
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 65,000 บาท
 • มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด 188,840 บาท
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 77,000 บาท

สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 170,000 บาท

รายได้จากนักศึกษาจีนกว่าหมื่นล้าน

2 นักวิจัยกล่าวอีกว่า นักศึกษาจีนถูกจัดให้เป็นแหล่งรายได้สำคัญของหลายประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทยยังไม่มีการเปิดเผยรายได้จากนักศึกษาจีนอย่างเป็นทางการ

แต่ถ้าหากอ้างอิงข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่ประมาณการไว้ว่าอาจมีจำนวนนักศึกษาจีนจำนวน 50,000 คนในปี 2563 ดังนั้นรายได้จากนักศึกษาจีนในไทยที่ Tan และ Fuangfa ประมาณการโดยนำค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีการศึกษา (224,268.75 บาท) คูณด้วยจำนวนนักศึกษาจีนที่ประมาณการ (50,000 คน) จึงอยู่ที่ 11,213,437,500 บาท 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาข้อมูลจำนวนนักศึกษาจีนในไทยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวบรวมมาจากข้อมูลที่แต่ละสถาบันรายงานมาที่กระทรวง ในปี 2563 มีนักศึกษาจีนในไทยจำนวน 14,423 คนนั้น ยังมีความขัดแย้งกับข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย


ซึ่งหากนำข้อมูลค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีการศึกษามาคำนวณร่วมกับข้อมูลของกระทรวง อว.จะพบว่า ไทยมีรายได้จากนักศึกษาจีนทั้งหมด 3,234,628,181.25 บาท