ม.เกษตรฯ จัดรถสกูตเตอร์ไฟฟ้า 1,000 คันให้นักศึกษาทดลองใช้เปิดเทอม

ม.เกษตรศาสตร์

เปิดเทอมปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมพร้อมระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้าให้บริการทั้งรถราง มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า รวมถึงจัดสกูตเตอร์ไฟฟ้าอีก 1,000 คัน ให้นักศึกษาทดลองใช้งาน มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขับเคลื่อนสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามเป้าปี ค.ศ. 2035

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดการใช้งานระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้า เตรียมพร้อมให้บริการแก่นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป ในช่วงเปิดเทอมการศึกษา 2566 ซึ่งได้ทดสอบการใช้งานของระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ได้แก่

รถโดยสารสวัสดิการพลังงานไฟฟ้า (รถรางไฟฟ้า) ขนาด 23 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน ซึ่งจัดซื้อใหม่เพื่อเสริมกำลังรถบัสไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่แล้ว 3 คัน และทดแทนรถที่ใช้น้ำมันที่ให้บริการในปัจจุบันที่มีสภาพเก่า เครื่องยนต์สึกหรอจากการใช้งานมานาน

นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมยานพาหนะรูปแบบใหม่ให้นิสิตและบุคลากรได้ทดลองใช้ คือ รถสกูตเตอร์ไฟฟ้า ที่พร้อมให้ทดสอบระบบการใช้งานเมื่อเปิดเทอมแล้วจำนวนประมาณ 1,000 คัน เป็นเวลา 1 ปี

และรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจำนวน 100 คัน ซึ่งรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั้นได้ทดลองนำมาใช้ในระยะหนึ่งแล้ว และได้รับการตอบรับอย่างดี เนื่องจากสามารถขนส่งผู้เดินทางไปยังอาคารสถานที่ต่าง ๆ ในเขตการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้ เพราะไม่มีมลภาวะทางเสียงและควันรบกวน

“สิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตระหนักก็คือ การรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม รูปแบบการเดินทางที่ปลอดภัย ไม่เสียค่าใช้จ่าย ลดมลภาวะทางอากาศ และลดความต้องการใช้รถส่วนตัวในการเดินทาง และเพื่อรวมพลังชาวมหาวิทยาลัยให้ขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2035”

ม.เกษตรศาสตร์

 

ม.เกษตรศาสตร์

ม.เกษตรศาสตร์

ม.เกษตรศาสตร์