ก.เกษตรฯเข้มงวดคุณภาพนมโรงเรียน เน้นซื้อในพื้นที่ลดปัญหาเสียไว-ส่งช้า

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562 ที่โรงแรมเอเชียว่า การประชุมสัมมนาฯครั้งนี้มุ่งเน้นจะให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา ในการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เรื่อง การทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน ได้พิจารณาทบทวนกลไกการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้งระบบ

นายกฤษฎา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯจึงแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนขึ้น ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 788/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามมติรัฐมนตรี(ครม.)

“ขณะนี้ได้สั่งการณ์ให้ทุกฝ่ายเข้มงวดการสั่งซื้อนม แบบเฉพาะเจาะจง โดยจะกำหนดให้ผู้ประกอบการในแต่ละพื้น จัดส่งนมเฉพาะในพื้นที่นั้น เพื่อแก้ปัญหานมไม่ได้คุณภาพและส่งนมไม่ตรงเวลาเช่นทุกปี ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการฯต้องมีสัญญารับซื้อนมจากเกษตรกรในพื้นที่ และต้องมีใบเสนอคุณสมบัติ คุณภาพนมที่ได้มาตรฐาน ล่าสุดมีผู้ประกอบการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการฯ75 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการรายเก่า หลังจากนี้จะมีการเรียกผู้ประกอบการทั้งหมดเข้ามารับทราบหลักเกณฑ์ และมั่นใจว่าจะสามารถจัดส่งนมได้ทันก่อนเปิดเทอมอย่างแน่นอน ” นายกฤษฎา กล่าว

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ