นิวนอร์มอลฉบับ “บรอมส์โกรฟ” เน้นดูแลจิตใจ นร. + เสริมสันทนาการที่บ้าน

การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อการปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องย้ายจากในห้องเรียนมาเป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งโรงเรียนต้องปรับตัวให้เร็วต่อความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระดมความคิด วิเคราะห์ ช่วยกันแก้ปัญหา และการอภิปรายกลุ่ม ขั้นตอนเหล่านี้สำคัญในกระบวนการสร้างการเรียนรู้ แต่จะทำได้ยากขึ้นเมื่อเป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

 “ดร. แดน มัวร์” ครูใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เปลี่ยนรูปแบบของการเรียนรู้ของทุกคน โดยแทบจะทุกประเทศต้องทำการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีในแต่ละประเทศ ซึ่งการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ชี้ให้เราเห็นถึงช่องว่างระหว่างชนชั้นและการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีอยู่ทั่วโลก รวมทั้งเป็นการทดสอบความสามารถของมนุษย์ในการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ข้อดีของการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์คือ สามารถทำให้คนเข้าถึงบทเรียนที่หลากหลายได้ในเวลาอันสั้น และในราคาที่ประหยัด ไม่ต้องเดินทางเพื่อเข้าร่วมชั้นเรียน เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา และกลายมาเป็นเครื่องมือที่สำคัญของระบบการศึกษาในอนาคต

“โรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนประเภทอื่น ๆ จำเป็นต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ให้ไปสู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียนจริง ส่วนนักเรียนต้องเพิ่มทักษะการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง หาคำตอบ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อนำทักษะเหล่านั้นมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ และยังช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางได้ดีอีกด้วย และครูต้องพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี โดยใช้ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการสอน”

“ดร. แดน” บอกด้วยว่า บรอมส์โกรฟมีการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาผ่านทางแพลตฟอร์มของกูเกิ้ลในสถานการณ์ปกติอยู่แล้ว จึงทำให้มีนักเรียนจำนวนหนึ่งคุ้นเคยกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

ส่วนแผนการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งโรงเรียนเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2563 เราฝึกอบรมครูเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะทำการสอนออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพใกล้เคียงกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนมากที่สุด บรอมส์โกรฟจัดบทเรียนที่หลากหลาย ทั้งบทเรียนที่บันทึกไว้ล่วงหน้า การถ่ายทอดสด และการมอบหมายชิ้นงานที่นักเรียนจะต้องไปทำการค้นคว้าด้วยตัวเอง

“ในทุก ๆ วันนักเรียนจะต้องมีช่วงเวลาที่ได้ทำการพูดคุยกับครูแบบตัวต่อตัวผ่านระบบออนไลน์เพื่อครูจะสามารถติดตามความก้าวหน้าของการเรียน รวมไปถึงสภาพจิตใจและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนได้ เพื่อให้นักเรียนได้รับความช่วยเหลือ ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือมีความเครียดมากเกินไป ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่นักเรียนยังต้องมีการทำกิจกรรมสันทนาการดังเช่นที่เคยทำในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี หรือการแสดง โดยในช่วงนี้ทางโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนได้ทำสิ่งใหม่ ๆ เช่น เล่นเครื่องดนตรีชิ้นใหม่ อ่านหนังสือเล่มใหม่ ฝึกทำอาหาร”

สำหรับระดับชั้นอนุบาล การเรียนผ่านระบบออนไลน์จะมีรูปแบบที่แตกต่างออกไป และท้าทายมากยิ่งขึ้น เพราะเด็กเล็กมีความสามารถในการจดจ่อในระยะเวลาอันสั้น บทเรียนผ่านระบบออนไลน์สำหรับเด็กอนุบาลจึงเน้นในเรื่องของการทำกิจกรรม งานประดิษฐ์ งานศิลปะ การเล่านิทาน การมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนร่วมชั้นผ่านทางเกมส์ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งทางโรงเรียนให้ความช่วยเหลือและทำงานร่วมกับผู้ปกครอง

เราจะต้องสอนให้นักเรียนทุกคนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีความอดทนต่อความยากลำบาก สองสิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่ง และจะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงานในอนาคต

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ