กทม. เลื่อนเปิดเทอม โรงเรียนในสังกัด เป็นวันที่ 14 มิ.ย. 64

เปิดเทอม-นักเรียน
Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP

กรุงเทพมหานคร ออกประกาศ เลื่อนเปิดเทอม 1 ปี 2564 โรงเรียนในสังกัด กทม. เป็นวันที่ 14 มิ.ย. 64 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ในส่วนของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด “สีแดงเข้ม” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงนามในประกาศ เรื่อง เลื่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ประกาศดังกล่าวระบุว่า ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กำหนดให้โรงเรียนในสังกัด กทม.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของ กทม.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด


จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 (0) และมาตรา 89 (31) พ.ร.บ.บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562

ประกอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ข้อ 7 จึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัด กทม.เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ