กระทรวงศึกษาห้ามโรงเรียนพื้นที่แดงเข้มเปิดสอน หลังประกาศล็อกดาวน์

นักเรียน-โรงเรียน
FILE PHOTO : Romeo GACAD / AFP

ศธ.ห้ามโรงเรียนพื้นที่แดงเข้มเปิดสอน ส่วนพื้นที่อื่นเปิดได้ หากคณะกรรมการโรคติดต่ออนุมัติ 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองประธานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า หลังจากที่ ศบค.กำหนดพื้นที่สถานการณ์โควิดใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจะเพิ่มเป็น 13 จังหวัด (เดิมมี 10 จังหวัด เพิ่มฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี) ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด 53 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 10 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง 1 จังหวัดนั้น

นอกจากนี้ มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน/สถานศึกษา โดยเฉพาะมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนเฉพาะ ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีดังนี้

ในส่วนของโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรม และสถานศึกษาต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ที่ได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้

ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการอบรม สัมมนา หรือการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก

การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจำนวน และมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน หรือจัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อลดจำนวนและจำกัดการเคลื่อนย้ายเดินทางของบุคคล รวมทั้งให้งดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก เช่น การจัดประชุม สัมมนา การจัดสอบ หรือจัดฝึกอบรม ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น


ทั้งนี้ ในพื้นที่สีแดงเข้ม ไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ตามมติของ ศบค. ส่วนสถานศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ คือ สีแดง สีส้ม และสีเหลือง สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง 5 รูปแบบ โดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ