กลุ่มธนชาต ช่วยค่าครองชีพพนักงาน 3 เดือน รวม 6 พันบาท

กลุ่มธนชาตช่วยพนักงาน 6 พันบาท

กลุ่มธนชาต ออกโปรแกรมช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแก่พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทในเครือรวม 9 บริษัท จ่ายเงินช่วยเหลือให้รายละ 2,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวม 6,000 บาท 

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่แพร่กระจ่ายไปทั่วโลกมาเกือบ 3 ปี ประกอบกับปัญหาสงครามในยูเครน ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจไปทั่วโลก รวมถึงภาวะเงินเฟ้อที่ตามมาทำให้ข้าวของราคาแพงขึ้น กระทบไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไป

รวมถึงพนักงานของบริษัทในกลุ่มธนชาต ที่บริษัทได้ยึดถือเสมอมาว่า พนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร เมื่อพนักงานเดือนร้อนเราจะพยายามหาทางช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

สำหรับกรณีนี้ ในเบื้องต้นบริษัทในกลุ่มธนชาตได้ออกโปรแกรมช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแก่พนักงานระดับปฏิบัติการ ด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือให้รายละ 2,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวม 6,000 บาท กับพนักงานของบริษัทในกลุ่มธนชาต รวม 9 บริษัท

ประกอบด้วย บมจ.ทุนธนชาต บมจ.ธนชาตประกันภัย บมจ.หลักทรัพย์ธนชาต บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง บมจ.ที ไลฟ์ ประกันชีวิต บ.ธนชาตพลัส บ.ที เอ็ม โบรคเกอร์ บ.เอ็ม ที เซอร์วิส และ บ.ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส

“ที่ผ่านมาพนักงานของบริษัทในกลุ่มธนชาตได้รับสวัสดิการที่ดีอยู่แล้ว เช่น ค่ารักษาพยาบาลที่พนักงานได้รับการดูแลเทียบเท่ากับบริษัทชั้นนำของประเทศ ในครั้งนี้จึงได้ออกโปรแกรมแบบเร่งด่วนเฉพาะหน้า และหวังว่าเงินช่วยเหลือครั้งนี้จะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับพนักงานที่จะนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดเงินหมุนเวียนขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศได้” นายสมเจตน์กล่าว