ชัชชาติ รับมอบประกันอุบัติเหตุ “พนักงานกวาดถนน” คุ้มครอง 9,079 คน

น้ำท่วมกทม

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม “พนักงานกวาดถนน” คุ้มครอง 9,079 คน เป็นระยะเวลา 1 ปี ทุนกรณีเสียชีวิต 1 แสนบาทต่อคน สนับสนุนโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ให้การสนับสนุนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับพนักงานกวาดถนนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 9,079 คน ให้ได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาทต่อคน จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้น 907,900,000 บาท

ซึ่งสมาคมฯได้ดำเนินการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้เริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 24 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้สมาคมฯ กำหนดจัดพิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับพนักงานกวาดถนนของกรุงเทพมหานครขึ้น ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ณ อาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1

โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มาเป็นผู้รับมอบกรมธรรม์ดังกล่าว

Advertisment

นอกจากนี้ได้เชิญนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รับฟังการบรรยายแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้งให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ณ อำเภอหนองฮี และอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน ในรูปแบบการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ที่สมาคมฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน