ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนหุ้น 2 ตัว เปิดเทรดวันสุดท้าย ก่อนเพิกถอน

หุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือนนักลงทุน เตรียมเปิดให้ซื้อขายหุ้น 2 ตัวเป็นวันสุดท้าย ก่อนเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดในวันที่ 6 และ 7 ธ.ค.นี้

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แจ้งเตือนหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่จะเปิดซื้อขายเป็นวันสุดท้ายในสัปดาห์นี้

โดยหุ้นตัวแรกคือ ABPIF หรือหุ้นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ที่จะซื้อขายวันสุดท้ายในวันที่ 6 ธ.ค.นี้ เนื่องจากการเลิกกองทุน โดยวันที่ 9 ธ.ค. 2565 จะเป็นวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้รับเงินจากการลดทุน และวันที่ 10 ธ.ค. 2565 จะเป็นวันที่เพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ส่วนหุ้นอีกตัวคือ SVH หรือหุ้นบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) จะซื้อขายวันสุดท้าย ในวันที่ 7 ธ.ค. 2565 และจะเพิกถอนหลักทรัพย์ในวันที่ 8 ธ.ค. 2565 ซึ่งการเพิกถอนเป็นไปโดยสมัครใจ เป็นไปตามกรณีที่บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ได้ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ SVH เพื่อเพิกถอนหุ้น SVH ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย