เงินฝากปลอดภาษี ออมสินให้เลือกฝากสั้น/ยาวก็คุ้ม ถึงสิ้น ม.ค.นี้เท่านั้น

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน เปิดรับเงินฝากปลอดภาษี 2 โปรดักต์ ฝากสั้น “เผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน” ฝากยาว “เผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน” แจงคุ้มทั้งคู่-ดอกเบี้ยดี ฝากได้ถึงสิ้นเดือน ม.ค.นี้เท่านั้น

วันที่ 14 มกราคม 2565 ธนาคารออมสิน เปิดรับเงินฝาก 2 โปรดักต์ ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูง ไม่ว่าจะฝากสั้น หรือฝากยาว ที่สำคัญบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี โดยเงินฝากตัวสั้น ได้แก่ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน” ที่ให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.90% ต่อปี

เงื่อนไขการฝาก ต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย เมื่อฝากครบ 9 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

               

ด้านการถอน สามารถถอนครั้งละเท่าใดก็ได้ และ ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 9 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ วันที่ถอน

ส่วนเงินฝากตัวยาว ได้แก่ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน” ที่ให้ดอกเบี้ยเป็นขั้นบันได เดือนที่ 1 – 6 ร้อยละ 0.75 ต่อปี, เดือนที่ 7 – 12 ร้อยละ 1.00 ต่อปี, เดือนที่ 13 – 14 ร้อยละ 1.65 ต่อปี และ เดือนที่ 15 ร้อยละ 4.99 ต่อปี

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.25 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.47 ต่อปี)

Advertisement

สำหรับเงื่อนไขการฝาก ต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท สามารถฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย ซึ่งเมื่อฝากครบ 15 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

จุดเด่นของเงินฝากทั้ง 2 ประเภทนี้ ได้แก่ เหมาะสำหรับการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป, ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท, คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก และ ถอนเงินเท่าใดก็ได้

นอกจากนี้ ทั้ง 2 โปรดักต์ ผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี โดยเปิดรับฝากถึงสิ้นเดือน ม.ค.2566 นี้เท่านั้น

Advertisement