สันติ ตรวจท่อส่งน้ำภาคตะวันออก “วงษ์สยามฯ” เตรียมรับมอบ

สันติ พร้อมพัฒน์

“สันติ” ลงพื้นที่ตรวจสอบรายการทรัพย์สินโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ก่อน “อีสต์วอเตอร์” ส่งมอบต่อให้ “วงษ์สยามก่อสร้าง”

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี เพื่อไปดูโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

โดยเข้าไปดูโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ-แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) ที่เดิมกรมธนารักษ์ได้ให้บริษัท East Water เป็นผู้บริหารจัดการโครงการไปพลางก่อน

               

และต่อมาบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้สัญญาบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 จึงต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายรัฐ เพื่อให้บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ไปดำเนินการตามสัญญาบริหารฯ

สันติ พร้อมพัฒน์

“การลงพื้นที่ในวันนี้ มาเพื่อตรวจสอบรายการทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง รวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรค และมอบแนวทางแก้ไข อำนวยความสะดวก เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการส่งมอบทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง ในส่วนของโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ-แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับในส่วนของโครงการท่อส่งน้ำดอกกราย นั้น บริษัท East Water ยังคงดำเนินกิจการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อันเป็นวันสิ้นสุดสัญญา”

Advertisement

นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้เตรียมความพร้อมเพื่อการส่งมอบทรัพย์สินของรัฐในส่วนของโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ-แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) โดยกรมธนารักษ์ บริษัท East Water และบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้ร่วมกันดำเนินการสำรวจทรัพย์สินโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำ หนองค้อ-แหลมฉบัง (ระยะที่ 2)

สันติ พร้อมพัฒน์

รวมทั้งได้มีการประชุมหารือร่วมกับกรมชลประทาน กรณีการขอสนับสนุนการใช้น้ำจากแหล่งน้ำของกรมชลประทาน ในการดำเนินโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 และเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการส่งมอบทรัพย์สิน ผู้บริหารของกระทรวงการคลัง บริษัท East Water และบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกันในครั้งนี้