TIDLOR แจง SACA ผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่ได้ขายหุ้น แค่ปรับโครงสร้างถือหุ้น

เงินติดล้อ

TIDLOR ย้ำ SACA ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่ได้ขายหุ้น เป็นเพียงปรับโครงสร้างการถือหุ้นร่วมกัน ยินดีกลุ่ม 9 Basil เห็นศักยภาพเข้าร่วมถือหุ้น TIDLOR ในสัดส่วนรวมกัน 25% เช่นเดิม

วันที่ 7 เมษายน 2566 นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กล่าวว่า เมื่อไม่นานมานี้ บริษัทได้รับแจ้งจาก SIAM ASIA CREDIT ACCESS PTE. LTD. (SACA) หนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่าจะมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น TIDLOR เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของ SACA ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม 9 Basil สามารถเข้าถือหุ้นติดล้อได้โดยตรง

โดยเหตุการณ์ดังกล่าว SACA ไม่ได้มีการขายหุ้น TIDLOR ออกไปยังภายนอกแต่อย่างใด เป็นเพียงการปรับโครงสร้างการถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นของ SACA เอง และปัจจุบันยังเป็นการถือหุ้นร่วมกันของบริษัทในกลุ่ม SACA โดยมีสัดส่วน 25% เช่นเดิม

               
ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล
ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล

ทั้งนี้ กลุ่ม 9 Basil ถือเป็นสถาบันที่เลือกลงทุนกับธุรกิจและองค์กรชั้นนำที่มีศักยภาพสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้ในอนาคต จึงถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่หุ้น TIDLOR ได้รับความสนใจร่วมลงทุนโดยตรงจากกลุ่ม 9 Basil

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้น TIDLOR เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tidlorinvestor.com หรือเยี่ยมชมข้อมูลเงินติดล้อเพิ่มเติมได้ที่ www.tidlor.com และ Facebook เงินติดล้อ